Aizritējuši turpat trīs mēneši, kopš brīvprātīgais Jevgēņijs Beļeckis no Baltkrievijas strādā Gulbenes bibliotēkā.

Septembris bija adaptācijas mēnesis, kad brīvprātīgais iepazinās ar pilsētas un darba vidi, kā arī mēs apzinājām Jevgēņija intereses, zināšanas un prasmes. Jevgēņijs atzīst, ka ilgs adaptācijas laiks nebija nepieciešams, jo Baltkrievija atrodas blakus Latvijai. Jevgēņijs: "Sāku lēnā garā iejusties un strādāt".


Savukārt jau oktobris un novembris ir pagājis ar ļoti intensīvu darbu un arī nākamie mēneši solās būt darba pilni. Jevgēņijs sniedz lielu atbalstu bibliotēkas darbos informācijas tehnoloģiju jomā: apguva un palīdzēja noritēt Karjeras nedēļas ietvaros esošajam vebināram, montēja video iknedēļas nodarbībai bērniem "Kustini iekšiņu, kustini āriņu" un ceļojošai izstādei par Latvijas Tautas fronti, gatavoja slaidus informatīvajam LED ekrānam. Jevgēņijs tulkoja krievu valodā mācību materiālus un palīdz vadīt apmācības senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu". Šobrīd jau ir apmācītas divas krievvalodīgo grupas un plānojas vēl. 
 
Darbs bibliotēkā Jevgēņijam patīk un kā jau bija gaidījis – darba ir daudz. Jevgēņijs: "Bibliotēkā ir draudzīgs kolektīvs, visi pret mani labi attiecas un palīdz". 
Eiropas brīvprātīga darbs lieliski ļauj iepazīt un mijiedarboties dažādām kultūrām. Brīvprātīgie ne tikai iepazīts tās zemes kultūru, kurā dzīvo un no kuras ir citi brīvprātīgie, bet arī stāsta un iepazīstina mūs ar savas valsts vēsturi, kultūru, tradīcijām. Jevgēņijs ir sagatavojis prezentāciju un ļoti patriotiski stāsta par savu dzimto zemi gan skolās, gan novada bibliotekāru semināros.


Jevgēņijs atzīst, ka pilsēta un tās iedzīvotāji viņam patīk. Jevgēņijs: "Esmu iepazinies ar jaukiem cilvēkiem, Gulbenē notiek dažādi interesanti pasākumi, tāpēc garlaicīgi nav".  

 

ES programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ietvaros no 2013. gada 5. septembra līdz 2014. gada 31. maijam Gulbenes novada dome realizē projektu "Skaties plašāk".

 

 

* Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ziņu sagatavoja:
Sanita Jurkāne
Gulbenes bibliotēkas
Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas vadītāja
Tālr.: 64471460

Tagi: Brīvprātīgais darbs