Kultūras ministrijā noslēdzies konkurss par atbalsta sniegšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai drukātajos un interneta kultūras medijos 2014. gadā.

Saskaņā ar kultūras ministres apstiprināto konkursa komisijas lēmumu atbalstu 2014.gadam kultūras satura veidošanai medijos ieguva laikraksta "Latvijas Avīze" iknedēļas pielikums "Kultūrzīmes" un ar to saistītā interneta platforma www.la.lv sadaļa "Kultūrzīmes" 24 000 LVL apmērā, laikraksta "Diena" iknedēļas izdevums "Kultūras Diena un izklaide" un ar to saistītā interneta platforma www.kulturasdiena.lv – 15 416 LVL, kā arī interneta žurnāls www.satori.lv – 10 584 LVL apmērā.

 
Konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi ar dažādām iniciatīvām kultūras atspoguļošanai medijos, kas tika izvērtēti atbilstoši konkursa nolikumā definētajiem kritērijiem, īpaši pievēršot uzmanību līdzsvarotam un žanriski daudzveidīgam visu kultūras apakšnozaru norišu atspoguļojumam un starpnozaru tēmu regulāram plānojumam medijā apjomīgu diskusiju vai problēmrakstu formā, kas padziļināti skartu būtiskas jautājumus kultūrā, kā arī veicinātu viedokļu apmaiņu un kritisko domāšanu. Nozīmīgs vērtējuma aspekts bija arī profesionālas kultūras jomu pārzinošas redakcijas sastāvs ar pieredzi kultūras medija veidošanā un vīziju par medija attīstību ilgtermiņā, kā arī profesionālu ārštata autoru piesaiste kultūras medija satura veidošanai. Būtisks nosacījums valsts atbalsta piešķiršanai kultūras medijam bija arī iespējami plašākas mērķauditorijas sasniegšana Rīgā un Latvijas reģionos.


Ar valsts atbalstu satura veidošanai nākamajā gadā otrdienās iznāks laikraksta "Latvijas Avīze" atsevišķi iegādājams iknedēļas pielikums "Kultūrzīmes"  A3 formātā 8 lapaspušu apjomā, apmēram 22 000 tirāžā mēnesī ar plašu kultūrai būtisku problēmu atspoguļojumu un diskusijām, norišu atspoguļojumiem un  vērtējumiem Rīgā un Latvijas reģionos, iekļaujot arī literatūras oriģinālpublicējumus. Medija pieejamība tiks nodrošināta arī interneta vidē portālā www.la.lv.


Laikraksta "Diena" iknedēļas izdevums "Kultūras Diena un izklaide" iznāks ceturtdienās (atsevišķi iegādājums, sākot no piektdienas), A3 formātā 32 lapaspušu apjomā, apmēram 20 000 tirāžā mēnesī, ar daudzveidīgu kultūras tēmu, norišu un vērtējumu atspoguļojumu Latvijā, pievēršot uzmanību arī spilgtām norisēm ārpus Latvijas, kā arī literāru oriģināldarbu publicējumiem. Ciešā sinerģijā ar drukāto mediju tiks nodrošināts www.kulturasdiena.lv portāls.


Interneta žurnāls www.satori.lv nodrošinās kvalitatīvu kultūras atspoguļojumu un analīzi, kā arī veidos diskusijas par kultūru, pievēršoties gan būtiskām kultūras, gan starpdisciplinārām tēmām, uzsvaru liekot uz analītisku pieeju kultūras notikumu un procesu interpretācijai un atbildīgu interaktivitāti. Medijs turpinās nodrošināt arī oriģinālliteratūras un filozofisku tekstu publicēšanu, veidot bērnu auditorijai veltītu sadaļu, kā arī rīkos klātienes diskusijas, lasījumus, veidojot arī četrus bezmaksas pieejamas drukas izdevumus gadā dažādām mērķauditorijām.


Valsts atbalsts trīs minētajiem kultūras medijiem aptvers plašu un daudzveidīgu Latvijas mērķauditoriju ar dažādām kultūras interesēm un vajadzībām.


Neskatoties uz valsts sniegto atbalstu kultūras atspoguļošanai vairākos medijos, tas neatceļ vajadzību pēc spēcīga, neatkarīga iknedēļas kultūras medija, kas kļūtu par līderi kultūras atspoguļošanas, analīzes, viedokļa un diskusiju platformas attīstībā. Komisija uzskata, ka būtu atvēlams apjomīgāks valsts budžeta finansējums ilgākam laika periodam, lai nodrošinātu kvalitatīva sabiedriska kultūras medija izveidi un attīstību Latvijā.

Ziņu sagatavoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460

Tagi: Kultūra, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste