Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, skolu jauniešiem jau otro gadu tiek organizēts konkurss par Latvijas kultūras kanonu.

2014. gada konkursa moto: "Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)", tā mērķis - pievērst skolēnu uzmanību kultūras un mākslas vērtību jaunrades aktuālajiem procesiem mūsdienu Latvijā. Konkursa dalībniekiem būs iespēja veidot savu Kultūras kanonu no tām vērtībām, kuras ir radītas laika posmā no 1991. līdz 2013. gadam, kā arī argumentēt šo vērtību kanonizēšanas nepieciešamību. Konkursa ietvaros uzzināsim jauniešu viedokli par to, vai Latvijas sabiedrībai ir nepieciešams Kultūras kanons, kādi ir iespējamie kanona mērķi, kādam tam jābūt, kas ir vai nav kanonizējams, kāda ir kanona saikne ar aktuālajiem kultūras procesiem (piemēram, projektu "Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta" u.tml.)? Konkurss tiek uzskatīts arī par kulturoloģijas un citu humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetu popularizēšanas instrumentu.

 
Konkurss ne tikai aktualizē diskusiju par nacionālo kultūras mantojumu, bet arī veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā, pievērš uzmanību mūsu sabiedrības kultūras procesu un vērtību daudzveidībai, sabiedrības grupu vērtību sistēmu atšķirībām un kultūras nozīmei Latvijas sabiedrības attīstībā kopumā.

 

Konkursā piedalās Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni, kā arī mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni. Konkursā ir komandu dalības princips: 3 cilvēki no skolas.

 

Konkurss notiek divās kārtās.


Pirmā kārta (reģionālā) – Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, ko organizē novada projekta vadītājs un notiks laikā no 2014. gada 13. līdz 17. janvārim.


Otrā kārta (fināls) – Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijā (Dzirnavu ielā 46, Zirgu pastā) 2014. gada 7. februārī.

 

Pirmajā kārtā piedalīsies visas komandas, kuras būs pieteikušas savu dalību, bet finālam tiks deleģētas 2 komandas no katra novada, kuras būs uzvarējušas reģionālajā kārtā. Reģionālās un fināla kārtas uzdevumi atšķirsies, tos izstrādājuši konkursa organizatori, bet uzdevumu izpildi vērtēs sabiedrībā atzītas kultūras nozares autoritātes: Māra Lāce, Ilmārs Latkovskis, Pauls Raudseps, Raimonds Briedis, Diāna Čivle u.c.

 

Abu kārtu konkursa norise un rezultāti tiks publiskoti medijos un sociālajos tīklos.

Konkursa iniciatori un organizatori ir Latvijas Kultūras akadēmija un Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija. Šo organizāciju sadarbība pastāv jau vairākus gadus, tās ietvaros, cita starpā, tika organizēts arī pirmais konkurss "Latvijas kultūras kanons 21. gs. jaunietim" 2012./2013.m.g. Jauniešu sagatavošanā konkursam ļoti liela nozīme ir skolotāju atbalstam. Konkursu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, bet informatīvi - Valsts Izglītības satura centrs. Pirmo gadu konkursa ietvaros veidojas jauna partnerība starp līdzšinējiem konkursa organizatoriem un šī gada reģionālās kārtas rīkotājiem: Valmieras Kultūras centru, Liepājas universitāti, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, Latgales vēstniecību GORS un LKA Latvijas Kultūras koledžu.


Konkursa nolikums

 

Pieteikuma anketa 

Ziņu sagatavoja:
Anda Laķe
Latvijas Kultūras akadēmijas
Studiju programmas direktore

Inese Pitkeviča
Socioloģijas un kultūrizglītības asociācijas priekšsēdētāja

Tagi: Konkursi, Kultūra, Kultūras kanons