Tuvojas Ziemassvētki. Arī svētku laikā bibliotēkas darbinieki rūpējas par interesantiem pasākumiem un izstādēm.
PASĀKUMI
 • 9.12. plkst.17.00 Dienvidamerikas odiseja. Par ceļojumu piedzīvojumiem, vēl nepublicēto grāmatu stāsta un bildes rāda pasaules apceļotājs Pēteris Strubergs. Cēsu Pieaugušo izglītība centra zālē (Raunas iela 4). Ieeja bez maksas
 • 11.12. plkst.17.00 Gunas Rukšānes grāmatas "Dārza maģija" atvēršanas svētki. Cēsu Pieaugušo izglītība centra zālē (Raunas iela 4). Ieeja bez maksas

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES
 • 2.-28.12. Ziemassvētki nāk pasauli sasildīt. Abonementā
 • 2.-28.12. Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 75. Abonementā
 • 2.-28.12. Iepazīstam eiro banknotes un monētas. Vispārīgajā lasītavā
 • 2.-28.12. Garīdzniekam, rakstniekam novadniekam Arnoldam Lūsim – 105. Izstāde veltīta novadnieka jubilejai 30.decembrī. Novadpētniecības literatūras lasītavā
 • 19.,20.,21.12. Jauno grāmatu izstāde. Lasītājiem iespēja iepazīties ar bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām. Uz interesējošajām grāmatām var pierakstīties. Abonementā.  

 

PASĀKUMI UN IZSTĀDES BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ

 

PASĀKUMI
 • 2.-28.12. Literāri muzikāls pasākums pirmskolas vecuma bērniem „Zem lielās Rūķa mices”. Rūķu zemes meklēšana, dziesmas un dzejoļi par rūķiem, rotaļas (pēc grupu pieprasījuma). Bez maksas. Bērnu literatūras nodaļā.

 

LITERATŪRAS IZSTĀDES
 • 2.-28.12. Ziemassvētku stāsts. Grāmatas pirmskolas vecuma bērniem par Ziemassvētkiem un ziemu. Bērnu literatūras nodaļas Abonementā
 • 2.-28.12. Sudrabiņa sniedziņš sniga. Dzejoļi un tautas dziesmas par Ziemassvētkiem, 1.-6. klašu skolēniem. Bērnu literatūras nodaļas Abonementā
 • 2.-28.12. Ziemassvētku ludziņas. Bērnu literatūras nodaļas Lasītavā
 • 2.-28.12. Ceļā uz Ziemassvētkiem. Grāmatas par ticējumiem, tradīcijām Ziemassvētkos, dzejoļi un tautas dziesmas. Bērnu literatūras nodaļas Lasītavā  
 • 2.-28.12. Ērika Māldere. Cikla "Kas zīmē mūsu grāmatiņās" izstāde. Bērnu literatūras nodaļas Lasītavā
 • 2.-28.12. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija. Izstāde iepazīstina ar ekspertiem lasīšanai piedāvātajām grāmatām. Eksperti lasa un vērtē grāmatas. Bērnu literatūras nodaļā

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 64112020; 64122879; 64123644; 29289216