Nu pat kā norisinājušies divi konkursi jaunajiem dzejniekiem - JZRLP dzejas sacensības, kuru organizēšanu Jelgavā kā tradīciju aizsākusi organizācija "Zariņš & Lejnieks". Konkurss šoreiz notika jau trešo un ceturto reizi - tātad šoreiz divi konkursi vienā dienā. Konkursu atbalsta un finansē Jelgavas Dome.

Konkurss tiek rīkots, lai pievērstu plašāku uzmanību dzejas kā mākslas žanram, turklāt šā konkursa mērķauditorija ir tieši jaunieši, jaunie dzejnieki, kas raksta dzeju, kam ir kāda interese par to. Konkursā ir iespēja piedalīties ikvienam jaunietim arī tādā gadījumā, ja kladītē vien viens vai pāris dzejoļi, taču ir interese par dzeju un vēlme turpināt attīstīt savu dzejnieka talantu.

 

Konkursā jaunos dzejdarus vērtēja jau sabiedrībā pazīstami dzejnieki: Harijs Krūze, Rasma Urtāne, Broņislava Dzene un Velta Brinza.

 

Pirmajā no abiem konkursiem (JZRLP dzejas sacensības 3) laurus plūca jelgavniece Alise Gubene, kuras darbi uzrunāja žūriju, turklāt meitene savus dzejas darbus deklamēja no galvas. Otro vietu ieņēma Lauma Niedrīte, kas konkursā piedalījusies jau iepriekš un ieguvusi pirmo vietu. Trešo vietu ieguva Egita Gribuška, kas šāda veida konkursā piedalās pirmo reizi. Lai piedalītos konkursā meitene braukusi tālu ceļu no Neretas. Jāatzīmē, ka konkursā pirmās vietas ieguvējs iegūst naudas balvu Ls 25, otrās vietas ieguvējs - Ls 15, bet trešās vietas ieguvējs - Ls 5 apmērā. Ceturto vietu konkursā ieņēma Mārtiņš Dubovskis - jauns un talantīgs dzejnieks, kuram pavisam nesen iznāca pirmā dzejoļu grāmata "Švīka uz spoguļa virsmas". Grāmatiņa nopērkama arī grāmatnīcās. Gāmatas izdevējs - biedrība "Zariņš & Lejnieks".

 

Otrajā konkursā (JZRLP dzejas sacensības 4) pirmo vietu ieguva jelgavniece Elīna Griškena, kas konkursā piedalījās jau otro reizi. Otrās vietas ieguvēja - Anita Vindeca, bet trešās vietas ieguvēja - Vita Kiseļuna. Savu dalību konkursā ņēma arī jaunieši: Jānis Stepiņš, Santa Kiseļuna, Laura Grīnberga un Gatis Tūtiņš, kas uz konkursu devies no Rīgas.

 

Šā gada noslēgumā ir plānotas vēl vienas jauno dzejnieku sacensības, tādēļ jaunieši aicināti sekot līdzi informācijai par pieteikšanos. Nākamajā konkursā pirmo trīs vietu ieguvēji papildus galvenajai balvai saņems arī iespēju bez maksas publicēties dzejoļu kopkrājumā "Zemgales vācelīte 2014".

Ziņu sagatavoja:
Jānis Zariņš
Biedrības "Zariņš & Lejnieks" pārstāvis