Uzklausot iedzīvotāju anketās minēto, ka Jēkabpils novadā pārāk maz tiek realizēti sociālās jomas projekti, pašvaldības izpilddirektors atzīst, ka bieži vien nemaz nav tādu programmu, kur mazās pašvaldības varētu startēt un gūt līdzekļus šīs jomas sakārtošanai.

Patlaban Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludinājusi konkursu publisko interneta pieejas punktu ierīkošanai. Jēkabpils novadam atvēlēta Ls 33 000 kvota, taču novadam būtu svarīgi uzlabot bibliotēkās jau esošos publiskās pieejas interneta punktus, kur ir pārlieku novecojuši datori, taču valdība domā pretēji, ka jāierīko jauni punkti.


Latvijas Pašvaldību savienība gan mēģina panākt, lai mazajām lauku pašvaldībām būtu iespēja vismaz lielākajā daļā gadījumu šo naudu tomēr atvēlēt esošo interneta pieejas punktu uzlabošanai un modernizēšanai, ierīkojot arī vienu vai dažus jaunus šādus punktus.

Ziņu sagatavoja:
Jēkabpils novada laikraksts "Brīvā Daugava", Ilze Kalniņa

Tagi: Publiskie interneta pieejas punkti