9. jūlijā plkst. 18.00 Rīgā, Birojnīcā (Berga bazārā, Dzirnavu ielā 84), notiks apgāda "Mansards" izdotās Jāņa Zemīša grāmatas "Nenoslēgtais loks. Leģionāra stāsts" atvēršana.

Sarīkojumā piedalīsies grāmatas autora dēls Andris Zemītis un Dr. hist. Kārlis Kangeris.

 

Latviešu leģionā iesaukts medicīnas students stāsta par pieredzēto karā. Izgājis savai studiju ievirzei atbilstošas sanitāru apmācības, viņš tiek nosūtīts uz frontes aizmuguri Krievijā. Sākas atkāpšanās, īstenībā – mukšana no krievu armijas, cauri Latvijai līdz Vācijai, kur stāstītājs – grāmatas autors – nonāk angļu karagūstekņu nometnē. Tālāk viņa ceļš ved uz Zedelgemu Beļģijā, kam seko izmitināšana nometnēs Vācijā. Karš beidzas, students atgriežas pie mācībām – gan ne vairs Latvijas Universitātē Rīgā, bet Baltijas Universitātē Hamburgā, kur turpina iesāktās medicīnas studijas. Viņa profesionālās virzības loks turpinās. Stāstā daudz ikdienišķu un spilgtu karavīru un nometnes dzīves detaļu, attiecību ar kara ceļā satiktajiem cilvēkiem.

Jānis Zemītis (1921–1985) dzimis Grobiņā, skolas gaitas uzsācis Grobiņas pamatskolā, bet jau ar pirmo ģimnāzijas sagatavošanas klasi mācījies Hercoga Pētera ģimnāzijā, ko beidzis 1941. gada 16. jūnijā (tolaik 1. Jelgavas Valsts vidusskola). 1942. gada rudenī Jānis uzsāk medicīnas studijas Latvijas Universitātē Rīgā, taču studijas jāpārtrauc, jo abus ar brāli Valentīnu iesauc leģionā. 1947. gada februārī Jānis Zemītis atsāk medicīnas studijas Hamburgā nodibinātajā Baltijas Universitātē, tur iepazīstas ar studiju biedreni, zemgalieti Annu Lāci. Abi izveido ģimeni, piedzimst divi bērni – Andris un Baiba.


Jānis nepabeidz medicīnas studijas Baltijas Universitātē, jo 1949. gada rudenī tā izbeidz savu darbību. Viņš uzsāk maizes darbu Pfalcas novada Kaizerslauternes pilsētā Vācijas dienvidrietumos, strādājot par sanitāru amerikāņu armijas darba vienībā. Savas medicīnas studijas Anna un Jānis vēlāk turpina Bonnā un pabeidz 1959. gadā. Pēc studiju beigšanas abi izvēlas palikt dzīvot Vācijā un strādā par ārstiem.