Šī gada 30. jūnijā un 1. jūlijā jau trešo reizi notiks konference "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013". 30. jūnijā paredzēta konferences atklāšana, savukārt 1. jūlijā plkst. 9.00 Latvijas Republikas Saeimas Sarkanajā zālē sāksies konferences darba sesija.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tiks skatīts konferences laikā, būs ārzemēs dzīvojošo latviskās identitātes saglabāšana, akcentējot sadarbības stiprināšanu kultūras jomā.

 

Konferenci organizē Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Eiropas latviešu apvienība. Konferences "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013" darbā piedalīsies Saeimas, ministriju, pašvaldību un citu valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju, ārzemēs dzīvojošo latviešu organizāciju un mediju pārstāvji. Konferences dalībnieki, kuru vidū būs gan trimdas latvieši, gan nesenās emigrācijas pārstāvji, runās par nepieciešamo atbalstu ārzemēs dzīvojošo latviešu identitātes saglabāšanai.

 

30. jūnijā konferences atklāšanā būs iespēja uzzināt jaunumus par Latvijas gatavošanos Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam 2014. gadā un ārzemēs dzīvojošo latviešu iesaistīšanos šā notikuma prezentācijā Eiropā un pasaulē, kā arī iegūt informāciju par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā.

 

Savukārt 1. jūlijā konferences pirmajā daļā iekļautas tēmas, kas skar saskarsmi starp tā dēvētās vecās trimdas latviešiem un jauno emigrāciju, atgriešanās veicināšanu un atmiņu politiku. Dienas otrajā pusē notiks diskusijas darba grupās, kurās daudzpusīgi tiks apskatīti jautājumi par latviskās izglītības iespējām mītnes zemēs, skolotājiem un ārpusskolas izglītību, kultūras aktivitātēm, sadarbību starp Latvijā un ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem. Tāpat darba grupās runās par komunikācijas platformas izveidi un attīstību, diasporas organizāciju sadarbību ar Latvijas vēstniecībām, valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Darba grupās, līdzīgi kā pagājušajā gadā, piedalīsies latvieši no visas pasaules, savukārt tās vadīs gan Latvijā, gan ārzemēs dzīvojošo latviešu pārstāvji. Konferences noslēgumā darba grupu vadītāji iepazīstinās klātesošos ar secinājumiem un priekšlikumiem gan valdībai, gan ārzemēs dzīvojošo latviešu organizācijām.

 

Izvērtējot paveikto saiknes stiprināšanā ar diasporu ārzemēs dzīvojošo latviskās identitātes saglabāšanā un akcentējot sadarbības stiprināšanu kultūras jomā, var secināt, ka ir pieaudzis ārpusskolas aktivitāšu skaits. Piemēram, ir palielinājies no valsts budžeta finansēto diasporas bērnu nometņu skaits, kas tiek organizētas Latvijā, - 2012. gadā bija tikai viena nometne, bet 2013. gadā – jau piecas nometnes. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija" 2007. - 2008. gadā piedalījās 14 nedēļas nogales skolas, bet 2012. - 2013. gadā  – jau 39 nedēļas nogales skolas.

 

Ievērojams diasporas kolektīvu skaits piedalās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Pavisam 47 kolektīvi – tostarp 26 kori, 17 deju kopas, 3 folkloras grupas un 1 koklētāju ansamblis. 2013. gadā diasporas mītnes zemēs notika VSIA "Latvijas Koncerti" atbalstītās koncerttūres, tostarp koncertuzvedums "Sprīdītis", izrāde "Pasakas par ziediem", kā arī izrāde "Koklītes ceļojums", kurā bērni pasakas formā iepazīstas ar latviešu tautas mūzikas instrumentiem, latviešu dejām un rotaļām.

 

Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende pauž milzīgu gandarījumu par to, ka šogad Dziesmu un deju svētki spējuši pulcēt rekordlielu ārvalstīs dzīvojošo latviešu tautas mākslas kopu skaitu. Tas ir tiešs apliecinājums tam, ka Dziesmu un deju svētki spēj saliedēt ārvalstīs dzīvojošos tautiešus un ir visspēcinošākā ceļamaize Latvijas un latviešu tautas nākotnei. "Izsaku vislielāko pateicību visiem, kuri atrod laiku un gribasspēku, lai ikdienā šo tautas tradīciju uzturētu dzīvu, vienlaikus gūstot nozīmīgu prieka avotu sev un vairojot to apkārtējā sabiedrībā."

 

Kā jau ziņots, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. - 2018. gadam, ko 2011. gada oktobrī apstiprināja Ministru kabinets, saiknes stiprināšana ar ārzemju latviešiem iezīmēta kā viena no prioritātēm. Atbalsta pasākumi latviešiem ārzemēs un savstarpējās sadarbības veicināšana ir viena no valdības prioritātēm, kas iekļauta arī Valdības rīcības plānā.

 

Konference "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013" ir iekļauta Eiropas Pilsoņu gada pasākumu plānā, jo tajā apskatāmo jautājumu loks sasaucas ar Eiropas Pilsoņu gada tēmu – "Iekļaujoša pilsonība visiem Eiropas Savienības teritorijā dzīvojošajiem".

 

Konferences norisi varēs vērot internetā - Saeimas mājaslapā.


Uzaicinājums medijiem!


Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti piedalīties konferencē "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013" un preses konferencē, kas notiks 1. jūlijā Saeimas Sarkanajā Zālē no plkst. 11.20 līdz 12.00 un kurā būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par sadarbību ar diasporu gan no Latvijas valsts institūciju, gan diasporas organizāciju pārstāvjiem.


Saeimā notiekošajos pasākumos var piedalīties darbam Saeimā akreditētie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Mediju pārstāvji, kas nav pastāvīgi akreditēti Saeimā, akreditācijas iegūšanai aicināti savlaicīgi vērsties Saeimas Preses dienestā (tālr. 67087281 vai e-pasts: presee simbolssaeima.lv). 

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Konferences, Latvieši pasaulē