Daugavpils, LETA. Īstenojot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu, lai veicinātu Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju kultūras mantojuma pieejamību, tiks izveidots "Mutvārdu vēstures E-muzejs", informēja Daugavpils Universitātes (DU) sabiedrisko attiecību menedžere Vita Viļevko.

Projekta gaitā paredzēts arī apstrādāt un sistematizēt līdz šim neaktualizētos DU dialektoloģisko un folkloras prakšu materiālus, veikt jaunus lauka pētījumus, organizējot sarunas ar mutvārdu vēstures teicējiem Latgalē; izstrādāt metodoloģiju kapsētu specifikas izpētei, apzināt mutvārdu liecības par kapu uzturēšanu, bēru rituāliem, veidot fotokopas un videoierakstus par kapsētu kultūru Latgales pierobežā; publicēt "Mutvārdu vēstures E-muzejā" projekta gaitā iegūtos materiālus; aprobēt un prezentēt pētījumu rezultātus konferencē šā gada 14. un 15. novembrī; publicēt svarīgākās pētījumu atziņas.

 

"Mutvārdu vēstures E-muzejs" nodrošinās šo zināšanu pieejamību ikvienam interneta lietotājam, savukārt projekta laikā sagatavotais projekta materiālu izdevums ļaus tās izplatīt plašākās aprindās.

 

Projektu "Mutvārdu vēstures centru popularizēšana" īsteno DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts sadarbībā ar Latviešu literatūras un kultūras, Vēstures un Latviešu valodas katedras docētājiem un kopā ar Baltkrievijas Jankas Kupalas Grodņas Valsts universitāti un Daugavpils Inovāciju un attīstības veicināšanas centru.

 

Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kultūras saglabāšanas nepieciešamību, nodrošināt akadēmiskajās aprindās un projektā iesaistīto reģionu iedzīvotāju vidū vēstures zināšanu pieejamību par Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju kultūras mantojumu.

 

Projekta kopējais budžets ir 168 824 eiro (118 176 lati), no kuriem 90% - Eiropas Savienības līdzfinansējums. DU līdzfinansējums - 13 835 lati tiek segts no Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

Projekts noslēgsies 2014. gada 30. jūnijā.

Ziņu sagatavoja:
Ivars Soikāns
© LETA

Tagi: Kultūras mantojums, Mutvārdu vēsture