Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka kopā ar M.Dragomanova Nacionālo pedagoģisko universitāti rīko Latvijas - Ukrainas augstskolu bibliotēku simpoziju "Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē", kas notiek no 19. līdz 22. jūnijam Rīgā.

Simpozija mērķis ir veicināt aktīvu un veiksmīgu sadarbību starp Latvijas un Ukrainas universitāšu bibliotēkām, kā arī iegūt jaunas zināšanas. Simpozijā sagaidāmas diskusijas, viedokļu un pieredzes apmaiņa. Tā norise plānota vairākās darba sesijās: universitāšu bibliotēku fenomens, bibliotēkas brīvpieejas krājums un akadēmisko bibliotēku pakalpojumu attīstība, e-resursi un to izmantošana universitātes bibliotēkā, augstskolu bibliotēku speciālās kolekcijas.

 

Simpozijā ar referātiem uzstāsies dalībnieki no Latvijas un Ukrainas, kas nolasīs kopumā 20 referātus. Pasākums norisināsies divās valodās: latviešu un krievu. Simpozija "Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē" dalībniekiem paredzētas ne tikai darba sesijas, bet arī plaša kultūras programma, kas dalībniekus no Ukrainas tuvāk iepazīstinās ar Rīgu un latviešu nacionālajām tradīcijām.

 

Pēc simpozija tiks izdots elektronisks rakstu krājums, kurā būs iespējams iepazīties ar simpozijā nolasītajiem referātiem un citiem pētījumiem.

 

Simpoziju organizē LU Bibliotēka. Projekta vadītāja Ruta Garklāva, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja.

 

Par Latvijas Universitāti

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Pašlaik visās 134 akreditētajās studiju programmās Latvijas Universitātē mācās vairāk nekā 16 000 studentu. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Ziņu sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Tālr.: 67034047

Tagi: Bibliotēku darbs, Augstskolu bibliotēkas