2013. gada 17. jūnijā plkst. 17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) notiks pasākums "Jurjānu Andreja līgotnes kopā ar folkloristi Birutu Ozoliņu".

 

Par līgotnēm, Jāņu dziesmām jeb Līgo dziesmām, sauc tās latviešu tautas dziesmas, kurās piegavilē "Līgo!" un kuras dzied laikā, kad saule stāv visaugstāk, kad daba pušķojas ziediem, laikā, kas iesākas apmēram divas nedēļas pirms Jāņiem un beidzas ar Pēteriem.

 

Jurjānu Andrejs, pētot līgotnes un to nozīmi, izzinājis, ka līgotņu iesākums meklējams jau pirms kristīgās ticības un tās saistītas ar Saules kultu. Senie latvieši, tāpat kā citas pagānu tautas, pielūdza Sauli, godinot to ar dziesmām un svētkiem katros saulgriežos.


Jūnija sākumā iznāca Birutas Ozoliņas un DJ Monstas albums "Sauli sēju", kurā īstenojusies mīlestība pret vissenāko latviešu tautas mūziku. Biruta Ozoliņa un DJ Monsta jaunajā albumā ir spējuši saskatīt folklorā to dzīvo pavedienu, kas ļauj attīstīt tradīciju tālāk. Albumā iekļautās divpadsmit Latgales un Kurzemes novada tautasdziesmas atklāj jaunus tautas mūzikas aranžējumus, kur etniskā un elektroniskā mūzika nevis piekāpjas viena otrai, bet gan ciešā mijiedarbība izceļ viena otras unikalitāti.


"Ceļš tautas mūzikā bieži vien norāda, ka cilvēks iet dziļumā. Tāpēc man gribas palikt pie vissenākajām dziesmām, jo tajās patiesības dīgsts ir spēcīgāks," saka folkloriste, dziedātāja un koklētāja Biruta Ozoliņa, aicinot uz pasākumu Galvenajā bibliotēkā pirmdien, 17. jūnijā plkst. 17.30. 


Ieeja pasākumā bez maksas.