2013. gada 13. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālā arhīva Administrācijas zālē (Rīgā, Šķūņu ielā 11) notiks grāmatas "Arhīvu dokumentu bojājumu katalogs" atvēršanas svētki.


Ir noslēdzies Igaunijas un Latvijas Nacionālā arhīva kopprojekts, lai izveidotu un izdotu rokasgrāmatu dažādu arhīvu materiālu bojājumu atpazīšanai un novērtēšanai. Kataloga saturu veido visbiežāk sastopamie arhīva objektu bojājumi.

 

Katra bojājumu veida apskats ir veidots raksturojot to pēc iespējas kodolīgāk un precīzāk, balstīts tikai uz vizuālo informāciju un atbild uz jautājumu: "Ko Jūs redzat, kad skataties uz konkrētu bojājuma veidu konkrētam materiālam?" Katra bojājuma aprakstu papildina ilustratīvi fotoattēli, kas ataino arhīva lietu bojājumu piemērus papīram, iesējumiem, pergamentam un zīmogiem. Kā arī ieteikumi bojājumu attīstības procesu palēnināšanai/aizkavēšanai un/vai novēršanai.


Kataloga saturs ir vienlaicīgi pieejams angļu, latviešu un igauņu valodās.


Mērķauditorija ir arhīvu, bibliotēku, muzeju darbinieki un visi interesenti, kuru glabāšanā ir arhīva dokumenti.