Bibliotēkas draugu pasākumā "Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk", kurš notika 27.aprīlī noslēdzās bibliotēkas aizsāktā akcija "Lojalitātes programma".

Programma bija jauna iniciatīva pagasta iedzīvotājiem, bibliotēkas lietotājiem un potenciālajiem klientiem, ar mērķi iesaistīt tos bibliotēkas pakalpojumu pilnveidē, biežākā izmantošanā un jaunu iniciatīvu radīšanā bibliotēkā. Programmas laikā tās dalībnieki apmeklēja bibliotēkas organizētos pasākumus (literāras tikšanās, projekta pasākumus) un izstādes, piedalījās izstāžu veidošanā un pasākumu organizēšanā (Bērnu žūrija), piedalījās akcijās (Lasi un vērtē, Bērnu žūrija). Kopumā programmā iesaistījās 10 kursīšnieki – 2 bērni, 1 jaunietis, 5 pieaugušie, 2 pensionāri. Programmu atbalstīja un dāvanas nodrošināja sponsori un atbalstītāji - Swedbank Saldus filiāle (finansiāls atbalsts pasākuma organizēšanā, dāvanas), Saldus pārtikas kombināts – saldumi, laikraksts "Saldus Zeme" – krūzītes, Jāņa Rozes apgāds - grāmatas.

 

Izvērtējot programmas ieguvumus nākas secināt, ka lielākā daļa no dalībniekiem ir pieaugušie, bērni un jaunieši maz, nākamajā gadā tiks domāts par savādāku bērnu un jauniešu iesaisti, dalības nodrošināšanu. Izstādi apskata, bet neieraksta atsauksmi grāmatā, kas ir kā pierādījums izstādes apmeklējumam. Apmeklētāji labprāt apmeklē bibliotēkas organizētās aktivitātes un pasākumus, bet neizrāda iniciatīvu jaunu pasākumu, aktivitāšu organizēšanai. Atsevišķi programmas dalībnieki biežāk sāka apmeklēt bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes. Kā atzina dalībnieki, tad noteikti akcijā piedalīsies arī 2013. gadā, tas nav grūti un ir interesanti iesaistīties un piedalīties dažādās aktivitātes, nopelnīt balvas un sacensties.

 

Bildes no pasākuma "Bibliotēkas draugi kopā lai sanāk" un Lojalitātes programmas noslēguma - http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/?aid=46898338

 

Prezentācija no pasākuma - http://www.slideshare.net/kursisubiblioteka/paskums-bibliotkas-draugi-kop-lai-sank

 

Programmas rezultātu apkopojums – http://www.kursisi.lv/files/APKOPOJUMS.pdf

 

Pieaugušie

1.vieta - Agnese Gotfrīde (19)

2.vieta – Ruta Rozentāla (18)

3.vieta – Vija Gotfrīde (14)

4.vieta – Tonija Spēlmane (13)

5.vieta – Sandra Kilevica (10)

6.vieta – Evita Madžule/Iveta Spēlmane (6)

 

Bērni un jaunieši

1.vieta – Andris Meļķerts / Uvis Pērkons (7)

2.vieta – Dina Lukovska (3)

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas centra vadītājs

Tagi: Bibliotēkas draugi, Lojalitātes programma