2013. gada 7. jūnijā plkst.18.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) notiks Laimdotas Junkaras grāmatas "Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos" atvēršanas svētki.
 
Jaunajā grāmatā Laimdota Junkara stāsta par Pilteni, Karaļciemu, Lagzdienu, Vāverciemu jeb Dzīkļiem, Pasilciemu un Zlēkām. Rakstot par dzimtām un atsevišķiem cilvēkiem, Laimdota pratusi izstāstīt arī ciemu vēsturi un raksturot laikmetu, kurā dzīvojuši mūsu priekšteči. Veidojot grāmatu, autore aptaujājusi daudz cilvēku un pētījusi dažādus vēstures avotus, arī laikrakstos un arhīvos atrodamās ziņas. Apjomīgo izdevumu bagātīgi papildina fotogrāfijas. 

 

Lielu atbalstu grāmatas izdošanā sniedzis Lagzdienas fonds.
 
Māksliniece un Ventspils novada pētniece Laimdota Junkara ir arī grāmatu "Ugāles pagasta stāsti" (2009), "Rāpatu grāmatas" (2011) autore un grāmatas "Uz atkal redzēšanos. Putniņu Krists" (2010) sastādītāja.

 

Pasākumā būs iespēja iegādāties jauno grāmatu. Aicinām visus interesentus!