2013. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Rīgā, Brīvības ielā 49/53) notiks Ingūnas Baueres grāmatas "Marta, mana Andromeda" prezentācija.

Ingūnas Baueres grāmata "Marta, mana Andromeda" kļuva par laureāti apgāda "Jumava" un Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā manuskriptu konkursā "Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados". Grāmata iznāk sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. Šī ir jau pēc skaita 17. rakstnieces grāmata.

 

Grāmatā atklāts latviešu dzimtas liktenis uz vēstures notikumu un cilvēcisko kaislību fona. Galvenās varones dzīvi vienlīdz spēcīgi ietekmē kā vieni, tā arī otri. Īpašu klātbūtnes sajūtu piešķir vēstījums dienasgrāmatas formā, kā arī filozofiskas atkāpes, kas vēsta par svarīgām vispārcilvēciskajām vērtībām. Darbība risinās aizpagājušā un pagājušajā gadsimtā skaistākajās Latvijas vietās - Vecpiebalgā, Rīgā, kā arī ārpus mūsu dzimtenes robežām.

 

Ne zvaigznēm kaisīts, tomēr Visaugstākā svētīts izrādījās Martas Celmiņas piecdesmit septiņus gadus garais šīszemes ceļš, piedzīvojot lielu mīlestību un strādājot darbu, kura lielākā alga nebija laicīga bagātība, bet gan simtu un tūkstošu cilvēku neizmērojamā pateicība par izglābto veselību un dzīvību. Marta Celmiņa - medmāsa, varonīgo latviešu strēlnieku "baltais eņģelis", Latvijas žēlsirdīgo māsu kustības dibinātāja.

 

Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā izmantoti Kriša Rakes, Jāņa Rieksta, Viļa Rīdzenieka un Matīsa Tomašūna fotoattēli. Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums.

 

Ingūnas Baueres grāmata "Marta, mana Andromeda" ceļu pie lasītājiem sāk skaistā laikā, kad skolas gaitas beidz vispārizglītojošo skolu un tehnikumu audzēkņi. Šī grāmata noteikti kļūs viņiem par jauku dāvanu un ceļamaizi, ļaujot ieskatīties mūsu tautas vēstures un kultūras norisēs.

 

Manuskriptu konkurss noslēdzās šā gada februārī. Sadarbībā ar pašvaldībām šobrīd ir iesākti darbi vēl pie triju konkursa dalībnieču manuskriptu sagatavošanas izdošanai. Sadarbībā ar Vecumnieku novada domi top Gaļinas Viegliņas darbs, ar Balvu novada pašvaldības atbalstu klajā nāks Irēnas Šaicānes, bet ar Beverīnas novada pašvaldību - Ingas Boškinas grāmata.

 

Papildu informācija:

Apgāda "Jumava" reklāmas nodaļa

www.jumava.lv

Tālr.67288104