28. jūnijā plkst.17.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē notiks kārtējais cikla "Ar viņiem lepojamies" pasākums. Šoreiz tematiskā pēcpusdienā "Reiz jēkabpiliete - daktere un dziedātāja" būs tikšanās ar pensionāto ārsti un sabiedrisko darbinieci Ciemaldu Lūkinu.

Ārste, sabiedriskā darbiniece, tagad pensionāre Ciemalda Lūkina (dz. 1932.g.) strādājusi par ķirurģi Jēkabpilī no 1960. Līdz 1970. gadam. Viņas lielākais vaļasprieks bija dziedāšana. Kad Krustpils kultūras namā par vokālo pedagoģi sāk strādāt bijusī operdziedātāja Anna Žebeka, Ciemalda kļūst par ansambļa vadošo solisti, uzstājas ar soloprogrammām.

 

Ar mūsu pusi (Dignāju un Jēkabpili) saistītas arī Ciemaldas vectēva, valodnieka, LU profesora Jura Plāķa (1869–1942) un tēva, ārsta Ernesta Plāķa (1897–1972) dzīves lappuses, kuru atmiņu grāmatu "Bez pasūtinājuma un cenzūras” Ciemalda, pārdodot mantoto zemes īpašumu Madonas novadā, izdevusi 2012. gada nogalē.

 

Grāmata nopērkama arī mūsu grāmatnīcās (ja vēl ir pieejama, jo uzņēmumam "Latvijas grāmata" izplatīšanai tika nodoti tikai 100 eksemplāri).

 

Blakus ārstes darbam Ciemalda Lūkina ilgus gadus bijusi arī pretalkoholisma biedrības "Ziemeļblāzma" vadītāja.

 

2003. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi.

Ziņu sagatavoja:
Anita Rubine
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe