Ārzemju bibliotēkas, īpaši angliski runājošajās zemēs, norakstītās grāmatas mēdz pārdot speciāli rīkotā izpārdošanā. Piemēram, Bostonas publiskā bibliotēka (Boston Public Library) šādu norakstīto grāmatu izpārdošanu rīko divreiz gadā.

Grāmatas tiek pārdotas par simbolisku cenu, un bibliotēkai tā ir iespēja mazliet nopelnīt. Taču veco un nevajadzīgo literatūru var realizēt ļoti dažādos veidos. Lūk, piecas ārzemju bibliotēkās nolūkotas idejas.

 

1. Radīt jaunas grāmatas

 

Ričmondā (Virdžīnijas štats ASV) tiek īstenots mākslas projekts "Cilvēku bibliotēka" (The People’s Library). Tajā iecerēts izveidot 100 ar rokām darinātas grāmatas, kurās pilsētas iedzīvotāji varēs pierakstīt savas atmiņas un dzīvesstāstus. Projekta iniciators un galvenais īstenotājs ir vietējais iedzīvotājs – mākslas students Marks Strandkvists (Mark Strandquist). Ričmondas publiskās bibliotēkas (Richmond Public Library) darbinieki palīdzēja atlasīt norakstītās grāmatas, kuras ar rokām tiek pārstrādātas otrreizējas izmantošanas papīrā, kas tālāk tiks iesiets grāmatu veidā. Papīra gatavošanas radošās darbnīcas notiek divreiz nedēļā gan bibliotēkā, gan citur pilsētā. Kad grāmatas būs gatavas, tās tiks kataloģizētas un iekļautas bibliotēkas pastāvīgajā krājumā. Ikviens bibliotēkas lasītājs varēs ņemt šīs grāmatas uz mājām un ierakstīt tajās savu stāstu. Kā uzskata M. Strandkvists, Ričmondas iedzīvotājiem šī ir lieliska iespēja pašiem veidot un rakstīt grāmatas bibliotēkai. "Cilvēku bibliotēka" ir ne tikai mākslas, bet arī stāstniecības projekts, tikai šie stāsti tiks stāstīti nevis mutiski, bet rakstiski – grāmatās. Kā pieturas punkti stāsta veidošanai būs grāmatu lappusēs speciāli iespiestie vārdi un burti, kas izgriezti no citām norakstītajām grāmatām. Šīs neuzkrītošās norādes veicinās nelineāra kolektīvā stāstījuma veidošanos – ikviens varēs pierakstīt savas dzīves spilgtākos mirkļus, papildināt citu stāstīto, atklāj M. Strandkvists.


Lai gan projekts ir lokāls un novadpētniecisks, tas paspējis izpelnīties plašāku uzmanību visā ASV – tas tiks gan prezentēts konferencēs, gan izstādīts bibliotēkās.


Ieskatam un iedvesmai piedāvājam videofragmentu no papīra veidošanas radošās darbnīcas.

 

2. Veidot mākslas priekšmetus

 

Bātas un Ziemeļaustrumu Somersetas (Bath & North East Somerset) pašvaldības bibliotēkas Anglijā no nevajadzīgajām grāmatām veido mākslas priekšmetus. Sadarbībā ar pašvaldības domi tiek rīkots konkurss, kura laikā iedzīvotāji no pašvaldības bibliotēkās norakstītajām grāmatām veido mākslas priekšmetus. Visi izgatavotie mākslas priekšmeti tiek izstādīti gan bibliotēkā, gan tiešsaistē, un ikviens var balsot par sev tīkamāko mākslas objektu. Konkursa uzvarētāji balvā saņem e-grāmatu lasītāju. Šādā veidā ne tikai tiek lietderīgi izmantotas vecās un norakstītās bibliotēkas grāmatas, bet arī veicināta pilsētas iedzīvotāju radošā darbība.


Konkursā piedalīties var ikviens interesents, vienīgais noteikums – konkursantam jābūt lasītājam vismaz vienā pašvaldības bibliotēkā, kā arī savu ideju īstenošanai jāizvēlas grāmata, kas norakstīta kādā no pašvaldības bibliotēkām. Ierobežojumu un noteikumu grāmatas radošajai apstrādei nav. Ja ir vēlēšanās, konkursanti var apmeklēt radošās darbnīcas, kuras konkursa radošajam atbalstam organizē Bātas Centrālā bibliotēka. Par dalību radošajās darbnīcās nav jāmaksā, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uz tām iepriekš jāpiesakās.


Konkurss nenotiek pirmo gadu. Piemēram, pagājušā gada konkursā piedalījās vairāk nekā 50 mākslas darbi. Šī gada mākslas darbu izstāde būs aplūkojama septembrī Bātas Centrālajā bibliotēkā un bibliotēkas "Facebook" lapā, kur jau aplūkojami pagājušā gada darbi. Kā ierasts, apmeklētāji varēs balsot par sev tīkamākajiem mākslas objektiem un uzvarētāji saņems e-grāmatu lasītāju.

 

3. Restaurēt vērtības

 

Holas apgabala bibliotēku sistēma (Hall County Library System) Džordžijas štatā ASV saviem lasītājiem piedāvā seno grāmatu restaurācijas akciju, kuras laikā ikviens tiek aicināts atnest kādu senu un vērtīgu grāmatu, kam nepieciešama restaurācija, un to salabot. Sadarbībā ar grāmatu iesiešanas un restaurācijas uzņēmumu "National Library Bindery" šis pasākums tiek organizēts jau 40. reizi. Labošanas piedāvājums lielākoties saistīts ar grāmatu apvākošanu un iesiešanu, taču pēc vajadzības izdevumam var veikt arī nopietnāku restaurāciju. Visi akcijas laikā saņemtie izdevumi tiks nosūtīti labošanai uz uzņēmuma mītni Rosvelā (Roswell). Iespieddarbu labošanu veiks uzņēmuma speciālisti, un par šo pakalpojumu būs jāmaksā atbilstoši uzņēmuma cenrādim. Visi atnestie senizdevumi – Bībeles, dziesmu grāmatas, pavārgrāmatas un citas ģimenes bibliotēku relikvijas – tiks atjaunotas, ievērojot klientu izteiktās norādes un vēlmes. Pēc izdevumu nodošanas uzņēmuma speciālistiem, grāmatu restaurācija ilgs divus mēnešus. Maksa par pakalpojumu tiks iekasēta pēc restaurētā izdevuma saņemšanas.

 

4. Veidot mēbeles un dizaina priekšmetus

 

Grāmatu izmantošana mēbeļu un citu dizaina priekšmetu gatavošanā nav nekāds jaunums un radošās izpausmes šajā jomā ir neierobežotas. Sk., piemēram, no grāmatām veidoto uzziņu leti Delftas Tehniskās universitātes (Delft University of Technology) Arhitektūras fakultātes bibliotēkā.


Ierakstot meklētājā "Google" atslēgfrāzi "furniture of books", iespējams atrast gana daudz iedvesmojošu ideju grāmatu izmantošanai dizaina jomā.

 

5. Izmantot finanšu līdzekļu piesaistei

 

Ostinas publiskā bibliotēka (Austin Public Library) Teksasas štatā ASV norakstītās grāmatas izmanto finanšu līdzekļu piesaistei – veido no šīm grāmatām mākslas un amatniecības priekšmetus un pārdod tos. Taču tā nebūt nav projekta "Recycled Reads" prioritāte. Svarīgākais ir panākt, lai bibliotēkā norakstītie izdevumi nenokļūst izgāztuvē, bet tiek izmantoti iedzīvotāju radošuma un mākslas un amatniecības iemaņu attīstībai. Bibliotēkas grāmatveikala darbiniece Laura Krausa (Laura Kraus) stāsta: "Jā, daži darbi tiek pārdoti mūsu grāmatveikalā, taču galvenais, ko mēs darām, īstenojot šo programmu, ir tas, ka mēs mācām cilvēkiem veidot šādus darbus. Tas ir lieliski, ka ikviens kopienas iedzīvotājs var dot utilizācijai nolemtam priekšmetam otru dzīvi un jaunu izmantojumu." Jāpiebilst, ka visi projekta dalībnieki ir brīvprātīgie un visas projekta nodarbības ir bez maksas.


Projekta aktivitātēm var sekot līdzi projekta blogā "Recycled Reads. Austin Public Library Bookstore", kur pieejami gan veikto darbu apraksti, gan fotogrāfijas.

Ziņu sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969132

Sagatavots pēc "LibraryJournal", "WTVR.com", "The Bath Chronicle", "Gainesville Times" un "The Library as incubator project" materiāliem

Tagi: grāmatas