Ir noslēdzies Kultūras ministrijas (KM) izsludinātais atklātais projektu konkurss par Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos.

Konkursa mērķis ir nodrošināt jubilejas pasākumu īstenošanu visā Latvijā, veidojot sadarbību starp muzejiem, bibliotēkām, arhīviem un izglītības iestādēm, kā arī veicināt ar LTF darbību saistīto kultūrvēsturisko materiālu apzināšanu, komplektēšanu un popularizēšanu.

 

Lai nodrošinātu LTF 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos, KM rīkoja konkursu, kura kopējais finansējumu ir 60 000 latu. Konkurss noritēja divās kārtās. 2013. gada 21. martā tika apstiprināti konkursa pirmās kārtas rezultāti, savukārt 10. maijā – otrās kārtas rezultāti. Pavisam abās konkursa kārtās tika atbalstīti 45 projektu pieteikumi: deviņi no Kurzemes, astoņi – no Latgales, septiņi – no Vidzemes, deviņi – no Zemgales un deviņi  – no Rīgas un Rīgas reģiona. Vēl tika atbalstīti trīs – Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Okupācijas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidotie projekti, kas paredz LTF 25. gadskārtai veltītus pasākumus un norises vairākos Latvijas reģionos.

 

Lielākā daļa – 30 no atbalstīto projektu iniciatoriem ir muzeji. Savukārt ar 11 projektiem abās konkursa kārtās piedalījās publiskās bibliotēkas, divus projektus iesniedza izglītības iestādes un vienu – Latvijas Nacionālais arhīvs. Pieteiktajos projektos kā sadarbības partneri ir iesaistījušies lielākā daļa valsts zonālo arhīvu, 70 izglītības iestādes, kā arī 36 dažādas iestādes un nevalstiskās organizācijas.

 

Gan konkursa pirmajā, gan arī otrajā kārtā nozīmīga plānoto aktivitāšu daļa ir veltīta LTF  laika kultūrvēsturisko liecību apzināšanai – atmiņu, vēstures avotu un dokumentu apkopošanai, izpētei, popularizēšanai un pieejamības veicināšanai. Tiks veidoti izglītojoši un svinīgi pasākumi – ceļojošās izstādes un lekcijas, dokumentālo filmu izrādes un TV raidījumi, tikšanās ar LTF dibinātājiem un aktīvistiem novados. Ar LTF jubileju saistīto pasākumu mērķis ir akcentēt Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas vēsturisko nozīmību, plānotajās aktivitātēs īpaši iesaistot skolu jaunatni.

 

Piedalīties konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu varēja pašvaldību publiskās bibliotēkas un akreditētie pašvaldību, autonomie un privātie muzeji, Latvijas Nacionālā arhīvs, kā arī izglītības iestādes.

 

Jau ziņots, ka pagājuša gada nogalē valdībā izskatīja informatīvo ziņojumu par LTF 25 gadu jubilejas pasākumiem un lēma par finanšu līdzekļu piešķiršanu četriem prioritāriem pasākumiem:  tematisko izstāžu organizēšanai visā Latvijā,  pamatekspozīcijas izveidei LTF muzejā, grāmatas izdošanai un dokumentālas filmas uzņemšanai par LTF darbību.

 

Plašāka informācija par konkursa rezultātiem

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Konkursi, Latvijas Tautas fronte