Dodot iespēju Stopiņu pamatskolas 1. klases audzēkņiem parādīt mācību gada laikā apgūtās bibliotēkzinības, bibliotēkā notika atraktīva bibliotēkas spēle.

Tika veidotas komandas, vēlēti kapteiņi, meklētas marķētas grāmatas. Tajās slēpās nākošais, visgrūtākais spēles uzdevums – no atsevišķiem burtiem salikt latviešu autora grāmatas nosaukumu. Ar šo ļoti grūto uzdevumu bērni, kuru lielākai daļai krievu valoda ir dzimtā valoda, gan varonīgi cīnījās paši, gan izmantoja audzinātājas palīdzību. Oranžā komanda savas grāmatas nosaukumu “Putnu dienas” salika tik pārsteidzoši ātri, kamēr citi vēl tikai gatavojās to darīt. Uzdevumu veica visas komandas.

 

Uzzinot grāmatas nosaukumu, bērniem tā bija arī jāatrod Bērnu stūrīša grāmatu plauktos, izmantojot iegūtās zināšanas par informāciju uz grāmatas muguriņas un prasmi pareizi izņemt grāmatu no plaukta. Kad noslēptās grāmatas nonāca bērnu rokās, viņiem atkal vajadzēja izmantot apgūtās zināšanas, izzinot, kā sauc grāmatas autoru, un izpētīt, par ko stāsta grāmata. Bija redzams, ka viņus aizrauj iespēja apskatīt daudzās bibliotēkas grāmatas.

 

Pasākuma noslēgumā ikviens mazais dalībnieks saņēma viņam personiski veltītu pateicības rakstu par aktīvu piedalīšanos bibliotēkas organizētajos pasākumos un sekmīgu gudrās pūces Šarlotes eksāmena nokārtošanu. Liels paldies enerģiskajai klases audzinātājai I. Ņeustrujevai par aktīvu iesaistīšanos, bērnu rosināšanu un atraisīšanu. Paldies arī Viktorijai Skredai par palīdzību telpas sakopšanā pēc pasākuma.

 

Gudrā pūce Šarlote, mācot bērnus, vēlas, lai viņi bibliotēkā nejustos kā svešinieki, bet būtu droši, pārliecināti un zinoši bibliotēkas lietotāji.

Ziņu sagatavoja:
Aija Sausiņa
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre

Tagi: Sauriešu bibliotēka, Darbs ar bērniem