2013. gada 8. maijā plkst. 17:30 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiks sarīkojums "Ieskats latviešu leģionāru rakstniecībā".


Pasākums nav iecerēts kā Otrā pasaules kara rezultātu izvērtējums, attaisnojot vai nosodot vienā vai otrā pusē karojošos. Tā būs saruna par literatūru, kurai ir ne tikai vēsturiska, bet arī mākslinieciska vērtība. Leģionāru rakstniecība vēsturiski politisko apstākļu dēļ ir daudz mazāk pazīstama un pētīta nekā tas literārais mantojums, ko atstājuši Sarkanās armijas pusē karojušie rakstnieki. Atšķirīgi rakstnieku un to darbu liktenis izvērsies arī atkarībā no tā, vai pēc kara viņi dzīvojuši Padomju Latvijā vai trimdā. Viena no pasākuma iecerēm ir samērot trimdas un Latvijas pētnieku viedokļus.


Par rakstnieku darbiem un likteņiem sarīkojumā sarunāsies literatūrzinātnieks Valters Nollendorfs, vēsturnieks Uldis Neiburgs, rakstnieka Egona Līva dzīvesbiedre Skaidrīte Gūtmane un rakstnieka Bruno Saulīša meita Gundega Saulīte.


Pasākumu vadīs Andrejs Grāpis, RMM.


Pasākumi Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiek katru trešdienu plkst. 17:30. Sarīkojuma laikā (no plkst. 17:30 līdz 19:00) bērniem būs iespēja piedalīties izglītojošā muzeja nodarbībā.


Ieejas maksa sarīkojumā – Ls 1,50; pensionāriem, studentiem un skolēniem – Ls 1 (cenā iekļauts izstāžu apmeklējums); maksa par nodarbību bērniem – Ls 1.