26.aprīlī, Pasaules intelektuālā īpašuma tiesību dienā, programmatūras autortiesību aizsardzības organizāciju Datorprogrammu autortiesību apvienības (DAA) un BSA | The Software Alliance (BSA) Gada balvu 2012/2013 par ieguldījumu intelektuālā īpašuma aizsardzībā saņēma KM juriskonsults autortiesību un blakustiesību jautājumos Rihards Gulbis.

Rihards Gulbis tikko ir spīdoši ir aizstāvējis savu promocijas darbu par datorprogrammu izveides un aizsardzības jautājumiem, tātad - izcili pārzina datorprogrammu tiesiskas izmantošanas jomu un aktīvi piedalās tās pilnveidošanā. Turklāt Rihards Gulbis ir devis būtisku ieguldījumu Autortiesību likuma modernizēšanā, lai nodrošinātu tādu autortiesību aizsardzību Latvijā, kas atbilstu starptautiskajiem aizsardzības kritērijiem un informācijas sabiedrības interesēm.  

 

Balva tika piešķirta 26. aprīlī notikušās nozares ekspertu diskusijas laikā. Diskusiju organizēja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Amerikas Tirdzniecības palātu un ASV vēstniecību Latvijā, autortiesību aizsardzības organizācijām BSA, DAA, LaIPA, uzņēmumu Microsoft un citiem partneriem, lai pārrunātu aktualitātes un risinājumus Latvijas autoru, izgudrotāju, ražotāju, eksportētāju radīto intelektuālo vērtību aizsardzībai.


"Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība veicina globālo ekonomisko izaugsmi un inovācijas. Tā ir atslēga uz mūsu un mūsu draugu un sabiedroto labklājību visā pasaulē, ieskaitot Latviju. Tā ir mūsu kopējo centienu radīt labākas darba vietas, augstākus dzīves standartus un pieaugošu mobilitāti, centrā. Uzņēmējiem, pārliecība, ka likums aizsargās viņu produktus, veicina vēlmi radīt un uzņemties risku. Efektīvas intelektuālā īpašuma tiesības iedrošina sapņotājus sapņot, un modernas valstis tiek būvētas uz šādas inovācijas pamatiem," norādīja ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala, kurš arī piedalījās diskusijā.


"Kļūdami par gudriem eksportētājiem un pārdevējiem, mēs vēl tikai apgūstam zināšanas, kā izmantot un aizsargāt gan mūsu pašu, gan citu radītās vērtības. Amerikas Tirdzniecības palāta un ASV vēstniecība jau vairākus gadus pulcina dažādus ekspertus, lai diskutētu par intelektuālā īpašuma nozīmību. Šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla arī Latvijas valdībai, kura ir atbildīga lēmuma priekšā: izveidot jaunu valsts institūciju, lai pārraudzītu visus intelektuālā īpašuma veidus - gan tradicionālo rūpniecisko īpašumu, piemēram, izgudrojumus un preču zīmes, gan autortiesības, piemēram - mūziku, mākslu, literatūru un datorprogrammas," skaidroja Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Amerikas Tirdzniecības palātas pārstāve un zvērinātu advokātu biroja "Raidla Lejins & Norcous" partnere.   

 

Diskusijas laikā tika pārrunāta pašreizējā situācija intelektuālo īpašumu tiesību jomā, jauna intelektuālā īpašuma aizsardzības biroja izveide, izglītības programmu pilnveide intelektuālo īpašumu tiesību jomā un intelektuālā īpašuma aizsardzības pilnveide un stiprināšana Latvijā. Diskusijā piedalījās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, MicRec valdes priekšsēdētāja Elita Mīlgrāve, nozares apvienību BSA un DAA, Kultūras ministrijas un citu nozares organizāciju pārstāvji.


"Autortiesību aizsardzība ir būtiska ekonomiskajai izaugsmei un labklājībai, un to aizsardzības nepieciešamība ir noteikta gan starptautiskajos, gan nacionālajos tiesību aktos. Šo tiesību aizsardzības režīmam jābūt tādam, lai tie, kas investē intelektuālā īpašuma produktos savas finanses un zināšanas, varētu paļauties uz to, ka viņu ieguldījums būs pienācīgi, nevis tikai deklaratīvi aizsargāts," intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi akcentē Ingrīda Veikša, BSA pilnvarotā pārstāve Latvijā. "Efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības neesamība dod vieglu, bet nelikumīgu ienākumu plūsmu negodīgiem lietotājiem, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu godīgai konkurencei. Pirātisms kavē vai pat iznīcina godīgo izplatītāju un pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbību, samazina darbavietas un nodokļu ienākumus valstij, tādēļ ar to nevar un nevajag samierināties," turpina Veikša.


Lai arī Latvijā mēs vēl tikai mācāmies, kā izmantot un aizsargāt gan pašu, gan citu radītās vērtības, ir sperti nozīmīgi soļi drošākai intelektuālā īpašuma aizsardzībai. "Domāju, ka tieši Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kontroles un Valsts policijas aktīvai iesaistei datorpirātisma apkarošanā ir bijusi izšķiroša nozīme, lai Latvija panāktu būtiskus uzlabojumus šajā jomā. Ļoti nozīmīgu darbu ir veikuši profesionāli juristi, palīdzot sakārtot normatīvo bāzi, sagatavojot pamatnostādnes un rīcības plānu intelektuālā īpašuma aizsardzībai," atziņās par paveikto dalās Valdis Birkavs, DAA valdes priekšsēdētājs.   

 

Starp iepriekšējo gadu balvas saņēmējiem ir bijušais Ministru prezidents Ivars Godmanis, Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Ekonomikas policijas pārvaldes vecākais inspektors Edgars Gramals un citi. Pagājušajā gadā balva tika piešķirta TV raidījuma "Kā labāk dzīvot" veidotājiem par iesaistīšanos sabiedrības izglītošanā par intelektuālā īpašuma jautājumiem.


Par DAA   

Biedrības Datorprogrammu autortiesību apvienība mērķis ir datorprogrammu autortiesību aizsardzība un inovatīvas vides veicināšana Latvijā. DAA ir vairāk nekā 20 biedri, kas ir lielākie, starptautiski atzīti Latvijas IKT jomas uzņēmumi. DAA ir nozīmīgākā NVO, kas pārstāv intelektuālā īpašuma tiesību jomas jautājumus, sadarbojoties ar valsts un starptautiskajām institūcijām un pārstāvot sabiedrības un privāta sektora intereses. DAA līdz 2007.gadam bija BSA Latvijas komiteja un tagad ir BSA Inc partneris.  


Par BSA   

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) ir datorprogrammu ražotāju tiesību galvenais aizstāvis visā pasaulē. Tā ir asociācija, kurā apvienojušies pasaules lielākie programmu ražotāji, un tie ik gadu iegulda miljardus dolāru, lai radītu jaunus datorprogrammu risinājumus, kas attīsta valstu ekonomiku un uzlabo mūsdienu dzīvi. Veicinot starpvaldību attiecības, stimulējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un izglītojot sabiedrību, BSA paplašina digitālās pasaules apvāršņus un veido uzticību un pārliecinātību jaunajām tehnoloģijām, kas virza pasauli uz priekšu.


Par ATPL   

Amerikas Tirdzniecības palāta ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk kā 130 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņojas četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība.


Par LaIPA   

Biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" ir organizācija, kurā izpildītāji un fonogrammu producenti ir apvienojušies, lai kolektīvi administrētu savas tiesības - vienotos ar fonogrammu izmantotājiem par maksājamo atlīdzību, iekasētu, sadalītu un izmaksātu to tiesību īpašniekiem. LaIPA ir starptautiski atzīta organizācija, kas vienīgā Latvijā administrē pašmāju un ārzemju izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par izmantotajām fonogrammām.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Līne
Sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 29432975

Tagi: Autortiesības, Intelektuālā īpašuma aizsardzība, Apbalvojumi, Rihards Gulbis