Jelgavas bibliotēkās 22. aprīlī ar vairākām izstādēm tika atklāta Latvijas Bibliotēku nedēļa, bērnu bibliotēkā viesojās "Animācijas brigādes" leļļu meistare, senie iespieddarbi skatāmi Miezītes bibliotēkā.

Zinātniskās bibliotēkas lasītavā līdz 30.maijam skatāma izstāde "Jelgavas avīzes gadsimtu gaitā". Jelgava izsenis bijis ievērojams izdevējdarbības centrs, un varam lepoties, ka tieši pie mums izdota pirmā avīze latviešu valodā. Gadu gaitā pilsētā iznācis ievērojams skaits laikrakstu un vairāki žurnāli. Bibliotēkas krājumā visvecākais ir "zinības un rakstniecības mēnešraksts AUSTRUMS", kas sāka iznākt 1885. gadā Maskavā, bet no 1887. līdz 1895.gadam tā izdošanas vieta bija Jelgava. Zinātniskajā bibliotēkā pagaidām ir tikai divi gadagājumi, kurus nesen saņēmām dāvinājumā.


Pavisam bibliotēkā glabājas 24 nosaukumu tipogrāfiski iespiesti Jelgavas izdevumi. Kopā ar eksemplāru ziņām (273 eks.) visi tie ievadīti Jelgavas bibliotēku kopkatalogā. Lai lasītājam sniegtu pārskatu par šo bagātīgo krājumu, sagatavots paša nosaukuma buklets. Daļa izdevumu ir digitalizēti un pieejami internetā vai kompaktdiskos, mūsdienu izdevumi ar arhīviem atrodami Lursoft Laikrakstu bibliotēkā (news.lv) vai pašu izdevumu portālos. Arī šī informācija skatāma izstādē un bukletā.


Zinātniskās bibliotēkas daiļliteratūras abonementā līdz aprīļa beigām skatāma izstāde "Mūsu lepnums - grāmatas ar autogrāfiem", bet nozaru literatūras abonementā līdz maija beigām - "Grāmatu māksla Latvijā. "Zelta ābele" 1993-2013".


Aicinām apmeklēt arī pārējos Bibliotēku nedēļas pasākumus Jelgavā! Visa informācija: http://jzb.lv/index.php?&615 .

Ziņu sagatavoja:
Dagnija Avota
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
Informācijas nodaļas vadītāja

Tagi: Bibliotēku nedēļa 2013, Jelgavas bibliotēkas