2013. gada 23. aprīlī plkst. 17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā2) notiks Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā projekta "Spēka pieturzīmes" pirmā pieturzīme - saruna "Senā latviešu kultūra mūsdienu cilvēkam", kuru vadīs folkloras un tradīciju pētniece Solvita Lodiņa.

 

Solvita Lodiņa tradicionālās kultūras tēlus un simbolus pēta un izzina jau vairāk kā 20 gadus. Lai paplašinātu savu pasaules redzējumu, viņa ir iedziļinājusies vairākās garīgajās mācībās, skolās, sistēmās, un, balstoties uz empīriskajām atziņām, meklējusi to, kas visos šajos ārēji atšķirīgajos virzienos ir iekšēji vienojošs un kas no tā visa ir atpazīstams mūsu pašu tradicionālajā kultūrā.
Solvita darbojas arī latviskās izglītības jomā, ir biedrības "Kustība par latvisku kultūru izglītībā" vadītāja. Viņas vadībā ar domu par latvisko tradīciju, tēlu, simbolu cauraustu mācību saturu tiek izstrādāti mācību līdzekļi un metodiski materiāli.


Pēdējos gados Solvita aktīvi vada dažādus izglītības, kultūras un arī vides projektus, organizē bērnu radošās nometnes un lasa lekcijas par dainu sakrālajām vērtībām, vada rituālus. Viņas dainu simbolu atšifrējumi publicēti žurnālā "Mistērija".


Mūža aizraušanās ir amatniecība, mūzikas instrumentu izgatavošana, muzicēšana. Solvita ir vairāku publikāciju, grāmatu, mācību līdzekļu, mūzikas albūma Bišu gani "Dzīvie dūmi" autore.


Projekta "Spēka pieturzīmes" mērķis ir kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, latviskās pašapziņas stiprināšana un saiknes ar senču tradīcijām, kas ļauj redzēt savām acīm, dzirdēt savām ausīm, domāt neatkarīgi un izpaust sevi radoši, atjaunošana. Projekta gaitā notiks pasākumi, kuros Latvijā pazīstamas personības dalīsies savās zināšanās un pieredzē ar apmeklētājiem. Otrā nodarbība paredzēta maijā un tajā uz sarunu aicinās folkloristi, biedrības "Tava skola" pārstāvji Jānis un Dace Vītoli.

 

Ieeja uz pasākumu bez maksas.

Aicinām un gaidām visus interesentus!