No 17. līdz 20. aprīlim Bohēmijā, Čehijā norisināsies Stāstnieku festivāls "Veco laiku stāsti", kurā piedalās arī valmierieši - Valmieras muzeja, Valmieras integrētās bibliotēkas, Valmieras Kultūras centra un Vidzemes kultūras un mākslas biedrības "Haritas" pārstāvji.

Festivāla laikā notiks radošās darbnīcas, kurās praktiski varēs apgūt un pilnveidot stāstniecības mākslu. Dalība stāstnieku festivālā Čehijā norisinās Vidzemes kultūras un mākslas biedrības "Haritas" projekta "Eiropas kopīgie stāsti" ietvaros.

 

Valmieras bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža informē, ka Valmieras integrētā bibliotēka jau kopš 2009.gada veiksmīgi darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciētajā bibliotēku tīklā "Stāstu bibliotēkas", kas apvieno 18 bibliotēkas visā Latvijā. "Stāstos reizēm tiešāk vai netiešāk tiek izteikta atziņa par dzīves kārtību un cilvēka vietu tajā. Stāstītājs dalās ar kādu pieredzi un iesaista klausītāju tās izdzīvošanā. Stāsts var arī saliedēt un nodot tālāk zināšanas. Valmieras bibliotēka jau rīkojusi stāstu pasākumus gan lieliem, gan maziem, piemēram, "Manas dzimtas stāsts par Valmieru", "Krāču kakta stāsti", "Pasaule T@vā bibliotēkā" un citus," saka Svetlana Sprūža.

 

Projektā "Eiropas kopīgie stāsti" piedalās sešas organizācijas no Latvijas, Polijas, Čehijas, Rumānijas, Itālijas un Portugāles. Galvenās projekta aktivitātes: starptautiskas stāstnieku darbnīcas un stāstnieku festivāli projekta dalībvalstīs, interneta platformas izveide, metodisko materiālu par stāstniecības metodi un tās izmantošanu izstrāde, informācijas diena un noslēguma konference. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas "Grundtvig" apakšprogrammā "Mācību partnerības".

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības "Haritas" valdes priekšsēdētāja Solveiga Boicova piebilst, ka, tematiski turpinot projektā "Eiropas kopīgie stāsti" iesāktās aktivitātes, ar Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar Valmieras pilsdrupās norisināsies stāstu stāstīšanas pasākumi par dažādām tēmām: "Senās Valmieras stāsti", "Mūsdienu Valmieras stāsti" un "Spoku stāsti Valmieras pilsdrupās".

Ziņu sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītājas vietniece
Tālr.: 28382051