2013. gada 17. aprīlī plkst 12.00 Kuldīgas Kultūras centrā notiek lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" noslēguma pasākums Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada žūrijas lasītājiem no 1. līdz 12. klasei. Pasākums veidots sadarbībā ar Kuldīgas Jauniešu domi, pasākumu ar saviem priekšnesumiem kuplina dziedātāji un dejotāji no talantu konkursa "Kuldīgas Pērles", bet kā īpašie viesi - grupa MUSIQQ.


Bērnu žūrijā 2012. gadā piedalījās divdesmit viena Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēka, kur kā žūrijas eksperti iesaistījās 610 bērni, jaunieši un vecāki.