2013. gada 13. aprīlī plkst. 13.00 Tukuma bibliotēkā (Tukumā, Šēseles ielā 3) notiks kārtējais Imanta Ziedoņa lasījums. Šoreiz ar interesentiem tiksies rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs lai dalītos ar savām domām par tematu "Imants Ziedonis lauku sētā".

Pasākuma muzikālais vēstījums - no Daces Bleikšas /kokle / .

 

Daudzu gadu garumā Ē.Hānbergs ir bijis Imantam ne tikai draugs, kolēģis, domubiedrs un līdzcīnītājs. Arī viena no vislielākajām autoritātēm par Latvijas lauku lietām. Viņi labi pastiprināja viens otru Latvijas lauku skaistumu un vitalitāti izgaismojot. Arī "Sakoptāko sētu konkursu" izdomājot un rūpīgi to kopjot visā Latvijā daudzu jo daudzu gadu garumā:

"Ziedonis turēja vienu rūpi: lai arājam velēna pie velēnas piegultu cieši un, paceļot acis virs vagām, būtu redzams horizonts, un lai tas nebūtu aizaudzis ar nesakoptību. Viņš iestājās par to, lai vaga un debesis būtu viens veselums./../ viņš vērsa uzmanību uz to, cik Latvija ir brīnumskaista zeme! Viņš lika kolhozu priekšsēdētājiem domāt ne tikai par vagas taisnumu, bet arī lai tā saskan ar garīgo kopumu." / Ēriks Hānbergs, "NRA", 1.-3.marts, 2013). Patiesa humora pilns stāstītājs ir arī pats Ēriks, iespējams, zinošākais Latvijas lauku aprakstītājs patlaban.

 

Visi Imanta Ziedoņa un Ērika Hānberga Latvijas lauku redzējuma cienītāji, kas esat Tukuma apkārtnē - esat mīļi aicināti!

 

Lasījumu atbalsta Tukuma novada dome un Tukuma bibliotēka.