Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi atklāta projektu konkursa par līdzfinansējumu Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanai 2. kārtu.

Konkursa mērķis ir, sadarbojoties "atmiņas institūcijām" (muzejiem, bibliotēkām, arhīviem) un izglītības iestādēm, Latvijas reģionos veidot tematiskās izstādes un pasākumus, kas palīdzēs apzināt un popularizēt LTF darbību un ar to saistītos kultūrvēsturiskos materiālus.

 

Konkursa 1.kārtā, kas noslēdzās 21. martā, tika atbalstīti 37 muzeju, bibliotēku, arhīvu un izglītības iestāžu projekti no konkursam paredzētā finansējuma - 60 000 latiem, sadalot 50 690 latu.

 

Konkursa 2. kartā projektus var iesniegt tās "atmiņas" institūcijas un izglītības iestādes, kuras nav saņēmušas finansējumu konkursa 1. kārtā.

 

Jau ziņots, ka pagājušā gada 27. novembrī valdībā izskatīja informatīvo ziņojumu par LTF 25 gadu jubilejas pasākumiem un lēma par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Ar LTF jubileju saistīto pasākumu mērķis ir pārliecinoši un ilglaicīgi apspoguļot Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas vēsturisko nozīmību, kas ir akcentējama gan LTF jubilejas reizē, gan arī popularizējama ikdienā. Pasākumu mērķis ir arī parādīt LTF izšķirošo lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, atzīmējot, ka tieši šis laiks apliecināja sabiedrības spēju apvienoties un uzņemties atbildību kopēju ideālu sasniegšanā.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Konkursi, Latvijas Tautas fronte