Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka un Latvijas Universitātes Fonds aicina uz izstādes "Artura un Elīnas Veismaņu grāmatu dāvinājums" atklāšanu 18. aprīlī plkst. 16.00 LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā (Mārstaļu ielā 28/30).

LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas fakultātes bibliotēkas lietotājiem pavasaris ir sācies svētku noskaņās. Šī gada pavasarī Bibliotēkas krājums ir papildinājies ar jaunām un vērtīgām grāmatām, kuras saturiski pārdomāti Bibliotēkai dāvā Veismaņu ģimene. Veismaņu ģimenes dāvinājums LU Bibliotēkai aizsākās 2012. gada janvārī, kad LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistra studiju programmas studente Elīna Veismane izteica vēlmi dāvāt grāmatas bibliotēkai. Veismaņu ģimene padziļināti interesējas par viduslaiku vēsturi, līdz ar to dāvāto izdevumu saturs ir rūpīgi izvērtēts sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes Viduslaiku vēstures katedras profesoru Ilgvaru Misānu un citiem mācībspēkiem. Viena no pirmajām dāvātajām grāmatā, kuru saņēma Bibliotēka ir "Северная война 1700-1721 гг. T.1" (Москва, 2009).


Šīs sadarbības rezultātā, laika periodā no 2012. gada janvāra LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistra studiju programmas studente Elīna Veismane un Arturs Veismanis LU Bibliotēkai ir dāvinājuši vairāk nekā 130 jaunas grāmatas angļu, vācu, krievu, latviešu un latīņu valodās.


Dāvāto grāmatu vidū īpaši jāizceļ 27 avotu izdevumi un 11 hrestomātijas, kas dod iespēju studentiem padziļināti apgūt vēsturi no pirmavotu tekstiem. Dāvinājumā ietilpst tādi izdevumi, kas nav pieejami nevienā citā Latvijas bibliotēkā, piemēram, Франко Кардини (Franco Cardini) "Путеводитель по Средневековью" (Москва, 2012), Anders Winroth "The conversion of Scandinavia : vikings, merchants, and missionaries in the remaking of Northern Europe" (New Haven, 2012), Malcolm Barber "The crusader states" (New Haven, 2012) un citi.


Izstādē ir apskatāmas 70 dažāda satura un valodu grāmatas par Eiropas viduslaiku un jauno laiku vēsturi, atsevišķu Eiropas un Āzijas valstu vēsturi. 
Izstādes atklāšanas pasākumā piedalīsies LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns Andris Šnē, un LU Fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, kā arī minētā pasākuma kuratore LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča.


Izstāde LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēkā būs apskatāma no 18. aprīļa līdz 18. maijam.


Aicinām ikvienu interesentu piedalīties izstādes atklāšanā un atrast studijām un pētniecībai noderīgus izdevumus!

Ziņu sagatavoja:
Ingūna Strēle-Makovejeva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas
Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka
Tālr.: 67282297