Eiropas Komisijas (EK) Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra publicējusi ES programmas "Kultūra" (2007-2013) projektu konkursu "Atbalsts Eiropas kultūras festivāliem", "Daudzgadu sadarbības projekti" un "Sadarbības projekti" rezultātus.

Desmit no atbalstītajiem projektiem veidos Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas, kuras ir lielā konkurencē ir ieguvušas nepieciešamo finansējumu.

 

Aktivitātē "Atbalsts Eiropas kultūras festivāliem" Latvijas kultūras organizācija atbalstu saņēmusi pirmoreiz. No 235 iesniegtajiem projektiem atbalstīti tikai 11, tostarp – nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs", kuras projekta pieteikums saņēmis maksimālo punktu skaitu un atbalstu festivāla veidošanai 2013. gadā – 50 113 eiro apmērā.


Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā no visām programmas "Kultūra" dalībvalstīm tika iesniegti 80 daudzgadu sadarbības projekti. Tika atbalstīti 14 projekti, no kuriem 3 projekti ir ar Latvijas kultūras organizāciju līdzdalību. Daudzgadu sadarbības projekti ilgst trīs līdz piecus gadus, un tajos piedalās vismaz sešu valstu organizācijas.

 

Atbalstītie daudzgadu sadarbības projekti, kuros piedalās Latvijas kultūras organizācijas:
• Čehijas Mākslas un teātra institūta iesniegtais projekts "SharedSpace, Shared Space: Music, Weather, Politics". Projektā Latvijas Jaunā teātra institūts piedalās kā līdzorganizators. EK finansējums projektam ir 1 254 261 eiro.
• Nīderlandes kultūras organizācijas "Cappella Amsterdam" iesniegtais projekts "Tenso 14|18 from poetry to music", kurā kā līdzorganizators piedalās Latvijas Radio koris. EK finansējums projektam ir 1 164 300 eiro.
• Somijas kultūras organizācijas "HIAP" iesniegtais projekts "FRONTIERS IN RETREAT", kurā Starpnozaru mākslas grupa "SERDE" piedalās kā līdzorganizators. EK finansējums projektam ir 1 115 179 eiro.

 

Savukārt aktivitātē "Sadarbības projekti" tika iesniegti 476 sadarbības projekti no visām programmas dalībvalstīm, tostarp 12 projekti, kuros iesniedzēji vai partneri ir Latvijas kultūras institūcijas. Atbalstīti tika 114 projekti, no kuriem 6 projektos piedalās Latvijas kultūras institūcijas. Sadarbības projektu ilgums ir līdz diviem gadiem, un katrā no tiem piedalās vismaz trīs valstu organizācijas.

 

Atbalstītie Latvijas kultūras organizāciju veidotie sadarbības projekti:
• Latvijas Jaunā teātra institūta iesniegtais projekts "Dance Moves Cities". Projekta līdzorganizatori ir kultūras organizācijas no Itālijas un Polijas. EK finansējums projektam ir 140 000 eiro.
• Nīderlandes Mākslas un kultūras institūta iesniegtais projekts "October Children’s month", kurā kā līdzorganizators piedalās  nodibinājums "Rīga 2014". EK finansējums projektam ir 200 000 eiro.
• Portugāles kultūras organizācijas "Ocubo Criativo Actividades Artisticas E Literarias" iesniegtais projekts "SPECTRUM – Light Interaction in Public Spaces" un tajā kā līdzorganizators piedalās biedrība "Make Art". EK finansējums projektam ir 186 000 eiro.
• Rumānijas "Gabriela Tudor" fonda iesniegtais projekts "E-Motional: rethinking dance", kurā kā līdzorganizators piedalās Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija. EK finansējums projektam ir 177 957 eiro.
• Viļņas Mākslas akadēmijas iesniegtais projekts "Migrating Art Academies. DISPLACE". Kā projekta līdzorganizators piedalās "Laikmetīgās mākslas centrs Kim?" EK finansējums projektam ir 54 000 eiro.
• Somijas organizācijas "Suomen sarjakuvaseura" iesniegtais projekts "CUNE Comics – in – Residence Programme", kurā kā līdzorganizators piedalās biedrība "Grafiskie stāsti". EK finansējums projektam ir 85 445 eiro.

 

Atbalstītie projekti pārstāv dažādas kultūras nozares – vizuālo mākslu, deju, mūziku, skatuves mākslu. Taču tos vieno atbilstība ES programmas "Kultūra" mērķiem – sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 

Atbalstīto projektu uzsākšana plānota no šā gada maija. Projektos iesaistītajām Latvijas kultūras organizācijām un institūcijām ir iespēja konkursa kārtībā pretendēt uz valsts budžeta līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. Valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu paredzēts izsludināt šā gada 2. ceturksnī.
Šajā gadā paredzēts vēl viens programmas "Kultūra" konkurss – līdz 8. maijam organizācijas aicinātas iesniegt projektu pieteikumus sadarbībai ar Austrālijas vai Kanādas kultūras organizācijām.

 

Taču no 2014. gada atbalsts ES mēroga kultūras projektiem plānots jaunajā programmā "Radošā Eiropa", par kuras pirmajiem projektu konkursiem informāciju paredzēts sniegt šī gada otrajā pusē. Informāciju par ES programmu "Kultūra" un jauno programmu "Radošā Eiropa" izplata un konsultācijas projektu sagatavošanā sniedz Kultūras ministrijas ES fondu departamenta ES kultūras kontaktpunkts Latvijā (www.kkplatvija.lv; www.twitter.com/kkplatvija). Plašāku informāciju par katru atbalstīto projektu, tā saturu un norisi var iegūt pie projektu dalībniekiem.
 

Papildu informācija:
Laura Turlaja
Kultūras ministrijas

ES fondu departamenta

ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja
Tālr.: 67330228  

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: kultūra, Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste