2013. gada 11. aprīlī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas konferenču zālē (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks pazīstamās rakstnieces un Austrijas Literatūras biedrības prezidentes Mariannas Grūberes lasījums. Pasākums notiks vācu valodā.

 

Rakstniece lasīs fragmentus no savām grāmatām "Ins Schloss" (Uz pili) un "Erinnerungen eines Narren" (Āksta atmiņas).

 

Papildinformācija