ES Mūžiglītības programmas GRUNDTVIG partnerības ietvaros Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā tiek realizēts projekts "European Reader`s Club-Effective ethnic-cultural and socio-economic reception and integration of migrant communities into the receiving society" (Nr 2011-1-PL1-GRU06-19323 2).

Tajā piedalās bibliotēkas, skolas, pieaugušo izglītības centri, nevalstiskās organizācijas no Lietuvas, Latvijas,  Polijas, Lielbritānijas, Itālijas, Turcijas.


Projekta realizācijas gaitā katrā partnerorganizācijā tika izveidoti lasītāju klubi, kuru dalībnieki lasīja un diskutēja par trim grāmatām A.de Sent Ekziperī "Mazais princis", P.Koelju "Alķīmiķis", D.Svifts "Gulivera ceļojumi". Projekta ietvaros lasītāju klubu dalībnieki stāstīja par savu ģimeņu likteniem, tika apgūtas Eiropass formas sastādīšanas pamati, rīkoti valodu kursi kā arī dažadas citas aktivitātes.


Projekta realizācijas obligātā sastāvdaļa ir partneru tikšanās, kuru gaitā tiek diskutēts par projektā paveikto un plānoto, kā arī risinātas projekta realizācijas problēmas. Tikšanās reizes notika kātrā partneru dalībvalstī. Kārtējā partneru tikšanās noritēja Itālijā, Reggio Calabria pilsētā. Tās gaitā katra partnerorganizācija prezentēja diskusiju kopsavilkumu par P.Koelju "Alķīmiķis" un D.Svifta "Gulivera ceļojumi" darbiem; debatēja par citu projekta aktivitāšu veiksmēm un problēmām.


Semināru darba pirmā diena noritēja Reggio Calabria "Europe Direct centrā". Tā darbinieki iepazīstināja ar centra darbu vispār, informēja par dažādām paveiktajām un plānotām aktivitātēm, dalījās pieredzē par to, kā notiek darbs ar iedzīvotājiem dažādu ES aktualitāšu skaidrošanas jomā.  Sakarā ar to, ka Ludzas bibliotēka  kā partneris piedalās projektā "Eiropas Komisijas informācijas punkts EUROPE DIRECT Austrumlatgalē" mēs ar interesi iepazināmies ar kolēģu pieredzi, kā arī dalījamies savā.


Katras partneru tikšanās reizē, tās organizatori cenšās iepazīstināt kolēģus ar savas pilsētas vēsturi, ievērojamākajām vietām un dažādu organizāciju darbu. Šoreiz bijām aicināti uz pilsētas muzeju, Universitāti ārzemniekiem "Dante Aligjeri", ekskursiju pa vecpilsētu un Sicīlijas salas pilsētu Messinu.

Ziņu sagatavoja:
Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Projekti, Mūžiglītības programmas