Jau trešo gadu, gandrīz ik mēnesi Gāliņciema bibliotēkā kopā sanāk stāstnieki, mudinot cilvēkus līdzās uz sarunu un pilnveidojot šo tik vērtīgo klausīšanās un stāstīšanas prasmi, kā arī savstarpējo pieredzes un zināšanu apmaiņu.

2010. gadā, novērtējot bibliotēku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) izveidoja Latvijas bibliotēku tīklu "Stāstu bibliotēkas", kurā iesaistījās 18 Latvijas bibliotēkas, to skaitā trīs Ventspils bibliotēkas - Bērnu bibliotēka, Pārventas bibliotēka un Gāliņciema bibliotēka. "Stāstu bibliotēkas" organizē stāstīšanas pasākumus bibliotēkās gan par jaunības dienu atmiņām, gan dažādām tradīcijām, interesantām situācijām, izlasītajām grāmatām un citiem aizraujošiem stāstiem.

Mudinot tīkla dalībnieces pieredzes apmaiņai, jaunu zināšanu iegūšanai un jaunu ideju īstenošanai, UNESCO LNK regulāri rīko apmācības seminārus. Semināros piedalās Latvijas, kā arī ārvalstu lektori, kuri pilnveido bibliotekāru-stāstnieču prasmes, kā stāstīt stāstus, kā mudināt uz stāstīšanu citus, kā dokumentēt stāstus un stāstīšanas pasākumus, kā stāstīšanu popularizēt sabiedrībā. Tiek organizētas arī radošās darbnīcas, kurās tiek apgūtas dažādas praktiskas iemaņas stāstīšanas veicināšanā un pasākumu bagātināšanā.

 

No 22. – 26. martam Gāliņciema bibliotēkas vadītāja Iveta Skapste piedalījās Grand-Treasure (Lielie Dārgumi) 5. sanāksmē Pērnavā, Igaunijā. Pērnavā bija ieradušies arī partneri no Polijas, Igaunijas, Grieķijas, Portugāles, Spānijas un Latvijas, kas vietējā mērogā darbojas starppaaudžu dialogu un mutvārdu vēstures un kultūras saglabāšanas jomā.


Sanāksmes laikā partnerorganizācijas vērtēja Latvijas pienesumu projekta īstenošanā, kurā viens no galaproduktiem būs pieredzes grāmata stāstniecības saglabāšanai un pārmantošanai. 

Ziņu sagatavoja:
Iveta Skapste
Gāliņciema bibliotēkas vadītāja
Ventspils bibliotēka
Tālr.: 63624485

Tagi: Stāstu bibliotēkas, Gāliņciema bibliotēka