Ir noslēdzies Kultūras ministrijas (KM) izsludinātais atklātais projektu konkurss par Latvijas Tautas frontes (LTF) 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos.

Konkursa mērķis ir nodrošināt jubilejas pasākumu īstenošanu visā Latvijā, veidojot sadarbību starp muzejiem, bibliotēkām, arhīviem un izglītības iestādēm, veicināt ar LTF darbību saistīto kultūrvēsturisko materiālu apzināšanu, komplektēšanu un popularizēšanu.

 

Piedalīties konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu varēja pašvaldību publiskās bibliotēkas un akreditētie pašvaldību, autonomie un privātie muzeji, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) reģionālās nodaļas, kā arī izglītības iestādes. Valsts līdzfinansējums tiks piešķirts 37 projektiem. Apkopotie konkursa rezultāti apliecina, ka LTF jubilejas pasākumi tiks īstenoti visos Latvijas reģionos. Konkursā atbalstu ieguvuši septiņi projekti  no Kurzemes, seši - no Latgales, deviņi - no Zemgales, seši  - no Vidzemes un septiņi - no Rīgas reģiona.  Savukārt LNA un Latvijas Okupācijas muzeja iesniegtie projekti  aptver vairākus Latvijas reģionus.

 

Atbalstīto projektu saraksts 

 

Konkursa rezultāti parāda, ka lielākoties projektu iniciatori ir bijuši muzeji – pavisam iesniegti 26 muzeju projekti. Savukārt publiskās bibliotēkas piedalījās konkursā ar astoņiem projektiem. Vienu  projektu iesniedza LNA un vienu – izglītības iestāde. Daudz lielāks ir projektu norisēs iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju skaits. LTF jubilejas pasākumos gan kā projektu iniciatori, gan kā sadarbības partneri iesaistīsies 34 muzeji, 43 bibliotēkas, 53 izglītības iestādes, LNA un lielākā daļa no valsts zonālajiem arhīviem, kā arī 32 citas iestādes un institūcijas, tostarp novadu kultūras centri un nevalstiskās organizācijas.

 

LTF jubilejai būs veltītas izstādes, svinīgi un izglītojoši pasākumi – lekcijas, konkursi skolēniem, tikšanās ar LTF dibinātājiem un aktīvistiem. Nozīmīga projektos plānoto aktivitāšu daļa veltīta kultūrvēsturisko liecību apzināšanai un komplektēšanai, kā arī atmiņu un mutvārdu vēstures fiksēšanai. Ar LTF jubileju saistīto pasākumu mērķis ir akcentēt Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas vēsturisko nozīmību, plānotajās aktivitātēs iesaistot īpaši skolu jaunatni.

 

Jau ziņots, ka pagājuša gada nogalē valdībā izskatīja informatīvo ziņojumu par LTF 25 gadu jubilejas pasākumiem un lēma par finanšu līdzekļu piešķiršanu četriem prioritāriem pasākumiem:  tematisko izstāžu organizēšanai visā Latvijā,  pamatekspozīcijas izveidei LTF muzejā, grāmatas izdošanai par LTF darbību un dokumentālas filmas uzņemšanai par LTF darbību.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Pasākumi, Konkursi, Latvijas Tautas fronte