2013. gada 22. martā plkst.16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Kauņas Vītauta Dižā universitātes Letonikas centra vadītāja, profesora Alvīda Butkus grāmatas "Baltijas impresijas" atvēršanas svētki.

 

Lietuvas un Latvijas starptautiskās attiecības, abu valstu attiecības ar lielākajām kaimiņvalstīm, mazākumtautību izvirzītās pretenzijas un darbība Lietuvā un Latvijā, Baltijas valstu atbrīvošanās no padomju kultūras un valodas mantojuma, iedzīvotāju mentalitātes eiropeizācija, Krievijas pūles noturēt valodas, politikas un ideoloģisko ietekmi Baltijas valstīs, vēstures interpretāciju atšķirības, vēl neaktualizēti kopīgās vēstures fakti - tas viss bija rakstos, ko autors ir publicējis Lietuvas un Latvijas presē, kā arī interneta mājas lapās 1996.-2011.g. Šajā grāmatā ievietota lielāka daļa no minētajiem rakstiem. Dažas tajos izvirzītās aktualitātes, tiesa, šobrīd jau ir novecojušas un kļuvušas par vēsturisku vērtību, taču daudzi jautājumi tāpat palikuši neatrisināti, viens otrs no tiem pat ir saasinājies.

 

Šajā desmitgadē Lietuva un Latvija ir kļuvušas par NATO un ES loceklēm, taču vēl arvien neizmanto iespēju rīkoties saliedētāk, kaut gan tās pasaulē ir divas vienīgās baltu valstis. Mums nav vēsturiskās sadarbības pieredzes, tāpēc vēl arvien kļūdāmies un svaidāmies.

 

Raksti krājumā ievietoti hronoloģiskā secībā. Daļa rakstu atšķiras no sākotnējā varianta, kas publicēts presē un internetā. Tie ir papildināti ar ilustrācijām, statistiskajiem datiem vai argumentiem. Ja raksts publicēts dažādās valodās (lietuviešu, latviešu, krievu, poļu), tad grāmatā ir visi šie varianti.

 

Bez rakstiem grāmatā iekļauta arī daļa no interneta komentāriem, gan tādi, kas rakstam piekrīt, gan tādi, kas oponē. Komentāru valoda un rakstība atstāta nelabota.

 

Grāmatā izmantotas autora ilustrācijas un fotogrāfijas; pārējām norādīts to avots.

Pasākums notiks sadarbībā ar Lietuvas Republikas vēstniecību Latvijā.