Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina 2013. gada 13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, svinēt Valsts valodas dienu un līdz 15. aprīlim pieteikt savas idejas kopīgai svētku programmai.

Rakstniecības un mūzikas muzejs 13. maijā organizēs akciju Jura Alunāna ielā Rīgā un aicina klases, domubiedru grupas un citus interesentus visā Latvijā svinēt valodu, īstenojot radošas aktivitātes (zibakcijas, rotaļas, pasākumus, koncertus, dejas, radošās darbnīcas utt.) savā dzīves, darba vai mācību vietā un tās tuvākajā apkārtnē.


Jura Alunāna dzimšanas diena Valsts valodas dienas svinībām tika izraudzīta jau 2012. gadā, pamatojoties uz Alunāna lielo ieguldījumu latviešu valodas attīstībā. Viņš ieviesis tādus vārdus kā  "ideja", "demokrātija", "pētnieks", "vienība", "dzimtene", bez kuriem mūsdienās latviešu valoda nebūtu iedomājama.


RMM Mārketinga nodaļas vadītāja Aija Lūse aicina: "Valsts valodas diena ir svētki, kuru tradīcijas varam veidot un plānot paši: tie ir svētki, kuros ar savu entuziasmu, dzīvesprieku un idejām varam aptvert un vienot Latvijas novadus un pilsētas, visus, kurus vieno valsts valoda. Varbūt jums bibliotēkā ir Jura Alunāna "Dziesmiņas", literatūras stundās runājat par Alunānu, vai  jūsu pilsētā ir Alunāna iela? Juris Alunāns, viņa laikabiedri un to devums latviešu valodas attīstībā kopā ar radošām idejām ir pamats svētku akcijām 13. maijā."


Aicinājumam jau atsaukusies Piebalgas muzeju apvienība Orisāre, izsludinot konkursu "Tā runā piebaldzēns!". Konkursa mērķis ir rosināt skolēnus apzināties latviešu valodas bagātību un piebaldzēnu izloksnes vietu tajā, bagātināt valodu, izmantojot Piebalgas izloksni un aktualizēt aizmirstu vēsturiskā Piebalgas novada vārdu radošu lietojumu.


Pirmajos valsts valodas svētkos 2012. gadā par godu Jura Alunāna dzimšanas dienai, Sviesta kino sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju radīja multiplikācijas filmu "Kas tev jāzina par Juri Alunānu?"; skolēni piedalījās radošo darbu konkursā "Valodas svinēšana" , sacerot teikas par to, kā cēlusies latviešu valoda, un rakstot latviešu valodai dzīvesgājumu. 13. maijā konkursa dalībnieki un citi svinētāji tikās Jelgavā, Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā, kur vienojās dažādās kopīgās aktivitātēs.


RMM aicina plānot Valsts valodas dienas aktivitātes savā pilsētā (mājās, skolā, darba vietā vai tieši Alunāna ielā utt.) un iesūt idejas līdz 15. aprīlim uz e-pastu aija.luse@rmm.lv, lai informāciju varētu iekļaut kopējā svētku programmā.


*****

Foto: Valsts valodas dienas svinības Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā, Jelgavā, 2012. gada 13. maijā 

Ziņu sagatavoja:
Maija Treile
Rakstniecības un mūzikas muzeja
mājas lapas redaktore
Tālr.: 67227782; 29631741
www.rmm.lv

Tagi: Rakstniecības un mūzikas muzejs, Juris Alunāns, Valsts valodas diena