2013. gada 21. martā plkst. 11.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) ciklā "Rakstītājs ↔ Lasītājs" notiks dramaturgam Gunāram Priedem veltīts pasākums.

 

Šogad, atzīmējot Gunāra Priedes 85.dzimšanas dienu, izdevniecībā "Jumava" izdots viņa kopoto rakstu pirmais sējums - "Gunārs Priede. Dzīve un darbi".


Pirmais sējums aptver laikaposmu no Gunāra Priedes dzimšanas 1928. gadā līdz 1958. gadam. Kā īsts dramaturgs, Priede ir parūpējies par dramaturģisko materiālu paša dzīves režisēšanai. Tās ir gan 185 piezīmju grāmatiņas, kas rakstītas visu mūžu, gan dienasgrāmatas, gan vēstules. Mātei rakstītajās vēstulēs jūtams literāta talants, tiecība uz izglītību un mākslu, ko veidojusi atmosfēra Ventspils 1.vidusskolā, jo šeit dominējis vēl pirmskara pamatīgas izglītības gars. Ideālisma vadīts, ar mērķi uzcelt Rīgu, Latviju no jauna, Gunārs Priede izvēlas studēt arhitektūru un vēlāk iesaistās cīņā par Vecrīgas saglabāšanu.


Pirmajā Rakstu sējumā atklāta arī romantiska stīga - ģimnāzijas gadu draudzība, kas vijās cauri visai Priedes dzīvei.


Anda Buševica, raksturojot Rakstu 1.sējumu saka: "Gunāra Priedes kopotu rakstu pirmais sējums ir nebeidzami pozitīvs- jaunība, mīlestība, taisnīguma alkas, pirmie panākumi... Sējums lasāms kā audzinošs romāns, stāsts par īstu cilvēku. Gunāru Priedi".


Pasākumā Galvenajā bibliotēkā piedalīsies Rakstu sastādītāja, teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Ieva Struka un literatūrzinātniece Andra Konste.


Pasākumu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Ieeja- bez maksas.


Darbosies izdevniecības "Jumava" grāmatu galds. Aicinām visus interesentus!