LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) 2013. gada 15. martā plkst. 17.00 tiks atklāta izstāde "2012. gads Latvijas grāmatniecībā". Izstāde, kas piedāvā iespēju iepazīties ar Latvijas grāmatizdevēju ražu aizvadītajā gadā, tiek organizēta jau 20. gadu.

Šogad izstādē aplūkojams 76 izdevniecību 2012. gada devums grāmatniecībā - kopumā vairāk nekā 1 000 iespieddarbu (grāmatas, brošūras, kalendāri u.c.).

Visražīgākā, kā vienmēr, bijusi izdevniecība Zvaigzne ABC, tāpēc tai veltītajās vitrīnās skatāms visbagātīgākais grāmatu klāsts.

 

Interesanti un bagātīgi ir izdevniecību LU Akadēmiskais apgāds, RaKa, Egmonts, Mansards, Lauku Avīzes, Dienas Grāmata, Jumava, Medicīnas apgāds, Jāņa Rozes apgāds,Madris, Pētergailis, Annele, Avots, Liels un mazs, Zinātne, RSU izdevniecība, Neputns, Nordik, Vieda, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Daugava, Atēna, Lielvārds, Vesta - LK, Latviešu valodas aģentūra, Luterisma mantojuma fonds, N.I.M.S, The White Book, Transporta un sakaru institūts un citu lielāku un mazāku Latvijas apgādu stendi. Apmeklētājiem būs interesanti iepazīties arī ar pārējo izdevēju devumu, jo izstādē piedalās ne tikai grāmatu apgādi ar daudzu gadu stāžu un daudzām izdotām grāmatām, bet arī augstskolu, institūtu, dažādu biedrību, kultūras centru, draudzes u.c. izdevniecības, kuru pūrā ir tikai dažas grāmatas. Vairākas grāmatas ir autorizdevumi.

 

Vairums izstādē pārstāvēto grāmatizdevēju darbojas Rīgā, bet aktīva izdevējdarbība norit arī citur Latvijā. Šoreiz ar reģionālo izdevniecību devumu plaši iepazīstina Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" un Latgales Kultūras centra izdevniecība (Rēzekne).

 

Diemžēl daudzas mazās izdevniecības gan Rīgā, gan reģionos savu darbību pavisam vai uz laiku ir pārtraukušas, tomēr nākotnē cer izdevējdarbību atsākt.

Izstādē izvietoto grāmatu tematika ir visai plaša - zinātniskā un populārzinātniskā literatūra par dažādām tēmām, mācību grāmatas, daiļliteratūra, mākslas grāmatas, garīgā literatūra, bērnu grāmatas u.c., to skaitā arī grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2012" nominētās grāmatas.

 

Izstāde būs skatāma līdz 2013. gada 31. maijam bibliotēkas darba laikā (darbdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00).

Ziņu sagatavoja:
Gunta Jaunmuktāne
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
Misiņa bibliotēkas vadītāja