Latvijas Universitātes (LU) 68. konferences ietvaros LU Bibliotēka organizē Bibliotēkzinātnes sekciju, kas norisināsies  2010. gada 5. februārī, plkst. 10.00, Raiņa bulv.19., 1.auditorijā.
Sekciju vadīs LU Bibliotēkas direktore I. Gudakovska un ar ziņojumiem uzstāsies LU Bibliotēkas darbinieki. Šī gada sekcija tematiski veltīta jautājumiem kas skar kvalitatīvu lietotāju apkalpošanu un bibliotēkas un bibliotekāra tēlam sabiedrībā.
 
Bibliotēkzinātnes sekcijas programma
 
• Daina Gavare
Augstskolas bibliotēkas pakalpojums: jēdziena izpratne mūsdienu bibliotēkzinātnes un prakses kontekstā

• Maija Bārbale
Bibliotēkas tēla konstruēšana masu medijos

• Aiva Rēriha
Studentu informācijpratības raksturojums akadēmisko bibliotēku kontekstā

• Gunta Dogžina
Informācijas speciālists: standarta prasības un realitāte

• Jeļena Novikova
Bibliotēkas tēls daiļliteratūrā

• Iveta Gudakovska
Bibliotekāra tēls glezniecībā

• Bibliotekāra tēls kinematogrāfijā
Dokumentālās filmas "The Hollywood librarian" (angļu valodā) demonstrācija un apspriešana

Konferences programma: http://www.lu.lv/68konference/
 

Informāciju sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67034432