Biedrība ICOMOS Latvija, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izsludina pieteikšanos Kultūras mantojuma Gada balvai 2013.

Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2011. - 2012. gadam piecās nominācijās:
- Kultūras mantojuma izpēte;
- Kultūras mantojuma popularizēšana;
- Kultūras mantojuma restaurācija;
- Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;
- Lielā Gada balva mantojumā.

 

Pieteikumus vienā eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un sniedzot informāciju par kandidātu atbilstoši Nolikumam, jāiesniedz personiski vai pa pastu biedrībai ICOMOS Latvija, Rīga, M.Pils ielā 19 LV 1050. Pieteikumu pieņemšanas termiņš - 2013. gada 19. aprīlis (pasta zīmogs).


Nolikums

Pieteikums

 

Vairāk informācijas par Kultūras mantojuma Gada balvu, Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama Inspekcijas un biedrības Icomos Latvija mājas lapās: www.mantojums.lv, www.icomos.lv vai zvanot pa tālruni 67326602, kā arī rakstot:icomose simbolsicomos.lv.
 

Kultūras mantojuma Gada balva tiek pasniegta kopš 2003. gada un tas ir vienīgais valsts apbalvojums kultūras mantojuma nozarē. Tās mērķis ir sniegt atzinību gan individuālam veikumam, gan organizācijām, kas darbojas kultūras pieminekļu saglabāšanas jomā, īstenojot dažādas aktivitātes, tādējādi novērtējot arī to veikumu, kas ikdienā netiek pietiekami novērtēts. Vienlaikus balvas pasniegšana uzsver kultūras mantojuma nozari kā nozīmīgu jomu Latvijas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

 

Iepriekšējo Kultūras mantojuma Gada balvu 2011. gadā saņēma SIA "Arhitektūras birojs FORMA" un "LCC Karklins Design Studio" par Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturisko izpēti un attīstības koncepciju, muzejs "Vēveri" par vējdzirnavu restaurāciju, Jelgavas pilsētas dome par Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa restaurāciju un pielāgošanu mūsdienu izmantošanai, Kuldīgas Restaurācijas centram par projektu "Kultūras mantojuma laboratorijas 2008-2011". Savukārt Lielo Balvu saņēma Imants Lancmanis par mūža ieguldījumu, kā arī īpašā balva par mecenātismu tika piešķirta Borisa un Ināras Teterevu fondam.

 

Projektu "Kultūras mantojuma Gada balva 2013" īsteno biedrība ICOMOS Latvija sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.


ICOMOS Latvijas Nacionālā komiteja pastāv jau kopš 1992. gada. 2011. gada janvārī tā reģistrēta kā pastāvīga sabiedriska organizācija. Tās sastāvā ir mantojuma nozares speciālisti, kas darbojas ar mērķi veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu (apzināšanu, izpēti, aizsardzību, restaurāciju, atjaunošanu, popularizēšanu, izmantošanu). 

Ziņu sagatavoja:
Katrīna Kukaine
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece
Tālr.: 67229272
www.mantojums.lv
twitter.com/mantojums

Tagi: Kultūras mantojums, Apbalvojumi, Kultūras mantojuma Gada balva 2013