2013. gada 15. martā plkst.17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2), turpinot ciklu "Kurzemes atmiņa", notiks Rūtas Muktupāvelas lekcija "Baltu mantojums. Šamanisms baltu folklorā".

 

Zināmā vēstures posmā Latvijā, tāpat kā citās Ziemeļu reģiona zemēs, šamanisms bija nozīmīga kultūras parādība. Lektore - kultūrantropoloģe, Latvijas Kultūras akadēmijas asoc. prof. Rūta Muktupāvela, raksturos šamanisma sistēmas un šamanisma elementus latviešu dziesmās, pasakās un teikās, dos ieskatu par neošamanismu pasaulē un Latvijā.


Lekcijas pirmā daļa sevī ietver vairāk kultūrteorētisko ieskicējumu, otrā – konkrētu tekstu interpretācijas, bet trešā balstās gan teorētiskās  nostādnēs, gan arī lauka pētījuma  (novērošanas, ko R.Muktupāvelas vadībā ir veikuši studenti) datos.


Lekciju cikls "Kurzemes atmiņa" piedāvā paplašināt zināšanas par Kurzemes vēsturi un vēsturisko notikumu raksturojumu, Kurzemes materiālo un nemateriālo mantojumu, personībām un to likteņiem, novada savdabību.


Klausītāju interese apliecina, ka Kurzemes vēsture ir tā tēma, kas interesē un spēj aizraut dažāda vecuma paaudzes. Priekšstati par vēsturi un vēsturiskām parādībām veidojas izglītības un zināšanu uzkrāšanas ceļā un tieši vēsture, tās atstātie dokumenti, pieminekļi un piemiņas lietas, kas ir mums blakus, ir viena no galvenajām nacionālās pašapziņas formētājām, bet nacionālā pašapziņa un motivēts lokālpatriotisms šodien ir tik nepieciešams.


Lekciju ciklu "Kurzemes atmiņa" finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Ieeja uz lekciju bez maksas. Aicinām visus interesentus.