EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas (PLIP) ietvaros noslēdzies konkurss par trešo inovāciju balvu par bibliotēku pakalpojumiem, kas veicina sociālo integrāciju sabiedrībā.

Vakar, 7. martā, EIFL-PLIP ir nosaukusi piecus konkursa uzvarētājus, kas pārstāv Āfriku, Eiropu un Latīnameriku. Trešo EIFL-PLIP inovāciju balvu ir ieguvušas sekojošas bibliotēkas:

 

Kitengesas kopienas bibliotēka Ugandā par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju apmācības programmu nedzirdīgiem bērniem, kas vienlaikus veicināja aizspriedumu pret cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem mazināšanos.

 

Fran Galovicas publiskā bibliotēka Horvātijā par IKT apmācības un sabiedrības informēšanas programmu, kas veicina atstumto romu kopienu sociālo iekļaušanu.

 

Twardogoras publiskā bibliotēka Polijā par senioru sociālo iekļaušanu, piedāvājot viņiem IKT apmācību programmu vērstu uz vecākās paaudzes cilvēku praktiskām ikdienas vajadzībām.

 

Luganskas reģiona Gorkija vārdā nosauktā zinātniskā bibliotēka Ukrainā par mobilās skolas IKT pamatprasmju apguvei izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Fernando Gomesa Martineza publiskā bibliotēka Kolumbijā par savu IKT apmācības un sociālās iekļaušanas programmu cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Katrs uzvarētājs saņem balvu 1’500 ASV dolāru apmērā. EIFL-PLIP pateicas uzvarētājiem un visām citām bibliotēkām, kas bija pieteikušās konkursam un dalījās stāstos par inovatīviem pakalpojumiem bibliotēku apmeklētājiem.

 

Vairāk par balvu ieguvējiem var uzzināt EIFL mājas lapā.