Kultūras un radošās industrijas sniedz būtisku ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomiskajā izaugsmē, nodarbinātības, inovāciju un sociālās saliedētības veicināšanā.

Vienlaikus vairākos pētījumos piekļuve finansējumam ir izcelta kā galvenā problēma, kas kavē kultūras un radošo industriju izaugsmi. Galvenie traucējošie apstākļi - finanšu sektoram ir nepilnīgas zināšanas par radošo industriju ekonomisko potenciālu, kas traucē tām izvērtēt iesniegtos projektus, kuri tiek balstīti nemateriālos aktīvos. 

 

Daļai identificēto problēmu risinājumu mēģinās rast ar instrumentiem, kuri būs pieejami jaunās daudzgadu programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) ietvaros. Tomēr, lai rastu efektīvu risinājumu ilgtermiņā, ir nepieciešams veidot politiku, kas atbilstu kultūras un radošo industriju identificētājām problēmām un vajadzībām. 

 

Tāpēc aicinām ikvienu Latvijas radošo uzņēmumu vai organizāciju piedalīties tiešsaistes aptaujā, kas būs pieejama līdz 2013. gada marta vidum. Aptauja tiek veikta lielāka pētījuma ietvaros, kura rezultāti sagaidāmi 2013.gada jūlijā. Aptauja būs pieejama līdz 2013. gada 15. martam 

Ziņu sagatavoja:
Anete Kurzemniece
Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa
Tālr.: 67330219

Tagi: Kultūra, Pētījumi, Radošā Eiropa