Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā čakli lasītāji ir gan bērni un jaunieši, gan viņu vecāki, gan pensionāri. Šeit ir grāmatas un periodika visām gaumēm un visiem vecumiem.

Turklāt daļa cilvēku nevar atļauties iegādāties latviešu grāmatas, arī laikrakstus, kas tomēr ir padārgs prieks, tāpēc bibliotēku katru gadu atbalsta Ilūkstes novada pašvaldība, piešķirdama Ls 1200 jaunām grāmatām un Ls 900 periodikai.

 

Bibliotēkas direktore Ināra Valpētere, pārfrāzēdama L. Dilana grāmatas “Debesis tepat līdzās” rakstīto, uzsvēra – pilsēta bez bibliotēkas ir pilsēta bez dvēseles.

 

I.Valpētere cilvēkiem vēlas pateikties par to, ka viņi lasa. Skolēni izvēlas ne tikai skolotāju ieteiktās grāmatas, bet arī labi pārzina tā saucamo topa literatūru, piemēram, ar lielu aizrautību visi izlasīja “Grega dienasgrāmatu”. Vērtīga ir arī darbošanās bērnu žūrijā. Tās noslēguma pasākums parasti notiek Melnā kalna svētku ietvaros Pilskalnes Siguldiņā, un brauciens uz Rīgu, kur var satikties ar citām bērnu žūrijām un saņemt balvas, ir labs stimuls. Katru rudeni bibliotēkā ciemojas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas bērni, lai iesaistītos kādā interesantā konkursā.

 

Uz bibliotēku nāk arī studenti, jo zina, ka Ilūkstē atrodama tāda izziņas literatūra un novadpētniecības materiāli, kas nav pat vienā otrā augstskolas vai lielpilsētas bibliotēkā. Jauniešiem svarīgi ir arī tas, ka bibliotēkā ir bezmaksas internets, to parasti izmanto, meklējot informāciju referātiem, diplomdarbiem.

 

Pieaugušie lasa grāmatas, žurnālus un laikrakstus, topā ir arī avīze “Latgales Laiks”. Ilūkstieši ir iecienījuši A. S. Gailītes, Dz. Žuravskas, E. Lukjanska, D. Stīlas, N. Robertsas grāmatas. Paliels ir to lasītāju pulciņš, kuriem visaizraujošākā šķiet tieši pasaules un Latvijas vēsture. Bet tie, kuriem ir dārzs vai patīk rosīties virtuvē, ar lielu nepacietību gaida dārzkopības žurnālus.

 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka rīko dažādas izstādes, bibliotēkā ir ciemojušies mākslinieki, rokdarbnieki, kolekcionāri. Bibliotekāres atrod izstāžu varoņus, ieklausoties lasītāju stāstījumos par jaukiem draugiem vai kaimiņiem.

 

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā ir izveidojies draudzīgs, saliedēts kolektīvs. Mēs pilnveidojamies, izglītojamies semināros, braucam ciemos uz citām bibliotēkām. Lasītāji tā arī saka, ka manas kolēģes Olga Šaršune, Gaņa Rošāne un Biruta Millere ir zinošas, aizrautīgas, sirsnīgas. Mēs esam uz viena viļņa – mīlam grāmatas un savus lasītājus,” sacīja I. Valpētere. Viņa par bibliotekāri kļuvusi pirms 25 gadiem, sekodama skolas biedrenes piemēram. Viņa ir pārliecināta, ka katra cilvēka dzīves gaitas, pieredzi būtu vērts aprakstīt krāšņā grāmatā, pati mīļuprāt rakstītu par interesantiem Ilūkstes novada cilvēkiem.

 

I.Valpētere uzsvēra, ka Ilūkstes novada centrālā bibliotēka nav vienīgā šāda kultūras iestāde novadā, tās paspārnē atrodas 8 struktūrvienības Subatē, Ilūkstē un pagastos. Kopš pagājušā gada ir izveidojusies sadarbība ar Līvānu novada centrālo bibliotēku kopīgā elektroniskā grāmatu kataloga veidošanā un citos metodiskos jautājumos. Visās Ilūkstes novada grāmatu krātuvēs ir ap 63 000 grāmatu (Ilūkstē vien ir 14 000 grāmatas, ap 2000 periodisko izdevumu), elektroniskajā katalogā jau ir ievadīti vairāk nekā 20 000 grāmatu. Turpmāk grāmatas tiks izsniegtas elektroniski. Turklāt Ilūkstes bibliotēka strādā arī sestdienās.

 

Jāpiebilst, ka dome ir iegādājusies pasta ēku, ko plāno rekonstruēt bibliotēkas vajadzībām, tā ka iedzīvotājiem, sevišķi senioriem un invalīdiem, nebūs vairs jādodas pēc grāmatām uz Ilūkstes novada kultūras centra trešo stāvu, kur ir bibliotēkas pašreizējā mājvieta.

Ziņu sagatavoja:
Egita Terēze Jonāne
Latgales novada laikraksts "Latgales Laiks"

Tagi: Bibliotēku darbs, Ilūkstes novada centrālā bibliotēka