2013. gada 28. februārī no pl. 13:00 līdz pl. 14:20 Rīgā, Ķīpsalas hallē, "Latvijas Grāmatu izstādes 2013"  ietvaros  notiks Olav Stokkmo prezentācija un diskusija  par autortiesību administrēšanu.

 

Latvijā joprojām netiek administrēta būtiska autoru mantisko tiesību daļa – reprogrāfiskās reproducēšanas tiesības. Latvijas Grāmatnieku ģilde, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Žurnālistu savienība 13.12.2012. nodibināja biedrību "LATREPRO", kuras dibināšanas nolūks ir veikt šo tiesību kolektīvā pārvaldījuma funkcijas.

 

Latvijas Grāmatnieku ģilde ir partneris starptautiskā projektā "ARROW Plus", kura mērķis ir pievienot 5 jaunas valstis – Latviju, Lietuvu, Portugāli, Grieķiju un Poliju – ARROW sistēmai. ARROW sistēma nodrošina informāciju par darba tiesību statusu  – bāreņdarbu statusa noteikšanu, komercaprites statusa (ir/nav komecapritē) noteikšanu. ARROW sistēma datus pieprasa un informāciju saņem no valstu nacionālās bibliogrāfijas datu bāzēm, grāmatu tirdzniecības nacionālās datu bāzes (Books in Print – BiP) un reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (RRO).

 

Rīgā ieradīsies starptautiskās reproducēšanas tiesību pārvaldības organizāciju federācijas (IFRRO) izpilddirektors Olav Stokkmo, lai "Latvijas Grāmatu izstādes 2013" kultūras programmā stāstītu par reproducēšanas tiesību pārvaldības principiem un mehānismiem tajās Eiropas valstīs, kas savā ziņā ir līdzīgas Latvijai – to iedzīvotāju un autoru, izdevēju skaits ir salīdzinoši neliels, vēsturiskās attīstības līdzības, u.c. Olav Stokkmo atklās tos ieguvumus, kādus reproducēšanas tiesību organizācija var sniegt gan autoriem, gan izdevējiem.

 

Pēc prezentācijas Olav Stokkmo piedalīsies diskusijā, uz kuru ir aicināti gan Latvijas grāmatu un preses izdevēji, gan autori un to pārstāvji, gan LR Kultūras ministrijas pārstāvji un autortiesību juristi, lai kopīgi, pārrunājot esošo situāciju un iespējas, veidotu reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību administrēšanas sistēmu Latvijā.

  

Papildu informācija:

Karīna Bandere
"ARROW Plus"
Projekta vadītāja Latvijā
Mob.tālr. 26446600
www.arrow-net.eu