2013. gada 27. februārī plkst.10.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) projekta "Lasāmpietura Pārventā" ietvaros tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku.

 

Šomēnes Pārventas bibliotēkā uzsākta Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā projekta "Lasāmpietura Pārventā" īstenošana. Projekta mērķis ir tuvināt skolēnus literārajai videi, rosināt bērnus un jauniešus lasīt, pārliecināt, ka lasīšana var būt aizraujošs piedzīvojums, kas paplašina lasītāja pieredzes robežas. "Lasāmpietura Pārventā" dos iespēju satikties un veidot dialogu rakstniekam un lasītājiem – bērniem un jauniešiem.

 

Projekta gaitā Pārventas bibliotēkā viesosies Ieva Samauska, Sandra Vensko, Māra Cielēna un Arno Jundze. Izvēloties autorus, kurus aicināt bibliotēkā tikties ar bērniem un jauniešiem, ņemts vērā gan tas, cik rakstnieks ir atpazīstams un aktīvs latviešu bērnu un jauniešu literatūrā (Māra Cielēna), gan tas, cik mūsdienu jauniešiem aktuālās tēmas tiek atspoguļotas literārajos darbos (Sandra Vensko, Ieva Samauska).

 

Lai skolēnus iepazīstinātu ar rakstnieku grāmatām, grāmatu tēliem un to piedzīvojumiem, plānotas ne tikai tikšanās ar rakstniekiem, bet arī literāri pasākumi, koplasījumi. Iespējams, tas jaunajiem lasītājiem būs solis pretī labu lasīšanas tradīciju izveidei.

 

Ieeja bez maksas. Aicināti visi interesenti.