2013. gada 28. februārī plkst.14:00 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) notiks simpozijs "Starp Atkusni un Atmodu". Saruna par Brežņeva laika literatūru un mūziku, kultūras dzīves norisēm un muzeja priekšmetiem kā šī laika liecībām papildinās un izvērsīs plašāk izstādes "Smacenis" tēmas.


Rakstniecības un mūzikas muzeja pieejamības speciāliste Baiba Vanaga iepazīstinās ar muzeja pērn veiktās aptaujas par 1970. gadiem rezultātiem un galvenajām atziņām. RMM krājuma kuratore Ligita Ašme dalīsies pārdomās par muzejā nonākušajiem materiāliem, kas stāsta par 1970. gadu avangarda mūzikas festivāliem Rīgā. Par korespondenci, kas rodama jauniegūtajā Pētera Pētersona arhīvā, runās E. Smiļģa Teātra muzeja speciāliste Dace Liepeniece. Andreja Upīša darba Bezsaules noriets manuskripta noslēpumos ieskatīsies rakstnieka memoriālā muzeja speciāliste Ināra Odiņa. Skarbu lappusi padomju laika teātra dzīvē pavērs režisors Valentīns Maculēvičs, stāstīdams par to, kā padomju funkcionāri Valmieras teātrī aizliedza izrādīt jau gatavu izrādi – viņa iestudēto Paula Putniņa lugu Uzticības saldā nasta. Okupācijas muzeja speciāliste Dzintra Bungs dalīsies atmiņās  par pirmo ierašanos Padomju Latvijā. Folkloristi Zane Šmite, Andris Mičulis un Ēriks Leitis atcerēsies savu nelegālās literatūras lasīšanas pieredzi.


Simpoziju vadīs Māra Eņģele, RMM.


Ieeja brīva.