2013. gada 21. februārī plkst.17.30 Latvijas Arhitektu savienībā (Rīgā, Torņu ielā 11) notiks grāmatas "Vācu arhitekti Latvijā" atvēršanas pasākums.

 

Ar savu pirmo grāmatu "Vācu kultūra Latvijā" Latvijas Vācu savienība deva ieskatu novadu kultūru un vācu biedrību vēsturē. Savukārt šī, otrā, grāmata pirmo reizi izvērstā formātā vēsta par vienu no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma vērtībām daudzu gadsimtu garumā - vācu izcelsmes arhitektu būvmākslu Latvijā. Grāmatas mērķis ir parādīt Latvijas un Vācijas starptautisko kultūras dialogu arhitektūras kontekstā, pozicionējot Latviju kā veiksmīgu radošās izpausmes vietu ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās. Grāmata "Vācu arhitekti Latvijā" ir vēstījums ne tikai par Latvijas arhitektūru, bet arī par vēsturi un kultūru mijiedarbi cauri laikiem, kā arī par arhitektūras valodu, kas izmantojot dažādiem vēstures periodiem raksturīgus izteiksmes līdzekļus pauž tās radītāju individuālo savdabību un nacionālo identitāti.

 

Latvijas Vācu savienība uzaicināja grāmatas tapšanā iesaistīties Latvijā pazīstamus arhitektūras, mākslas un kultūras vēstures ekspertus, kas izteica savu redzējumu par vācu izcelsmes arhitektu pienesumu Latvijas kultūrā. Grāmatas autori ir: Jānis Krastiņš, Ojārs Spārītis, Imants Lancmanis, Pēteris Blūms, Jānis Lejnieks, Eižens Upmanis un Jānis Dripe.

 

Grāmata tapusi pateicoties Vācijas Federālajai iekšlietu ministrijas (BMI), Valsts Kultūrkapitāla fonda, Gētes institūta Rīgā, Konrāda Adenauera fonda un SIA "BauplanNord" atbalstam.