"Man nepatīk, es negribu lasīt un es nelasīšu!" Šādus un līdzīgus apgalvojumus izdzirdēt gan bērnu, gan pieaugušo vidū var pietiekami bieži.
  • Kādēļ lasīšana ir problēma?
  • Kādēļ lasīšana saistās ar kaut ko bezgala garlaicīgu?
  • Bērnības trauma?
  • Mokošs burtu apguves process skolā?
  • Uzstājīgi un lasīšanu pieprasoši vecāki mājās?

 

Bet varbūt lasīšanas apguvi vajadzētu pārvērst aizraujošā spēlē?


Piedalies pētījumā un palīdzi atrast labāko veidu, kā iemācīt un iemīlēt lasīšanu 21. gadsimtā!

 

Pētījums tiek veikts, lai noskaidrotu spēļu izvēles nosacījumus lasītprasmes apguvē un to izmantošanā bērnu vispusīgā attīstīšanā pirmsskolas un sākumskolas posmā.

 

Lai izzinātu Jūsu viedokli, esam izveidojuši anketu. Lūdzam no dotajām atbildēm izvēlēties sev vēlamo vai pierakstīt citu atbilžu variantu!

 

Aizpildīt anketu


Pētījuma rezultāti tiks apkopoti un publiskoti ceļojošās - Praktiskās Kultūra Aģentūras "ceļojošā PRAKA" mītnes lapā internetā: http://www.kokmaizites.lv/praka.htm


Pētījumu veic:

  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
  • Dizaina projekts KOKMAIZĪTES;
  • Ceļojošā Praktiskās Kultūras Aģentūra "ceļojošā PRAKA";


Tiek plānots, ka iegūtie rezultāti tiks materializēti, radot spēles, kuras tiks īpaši veltītas izglītības nolūkiem.

Ziņu sagatavoja:
Baiba Altena
Dizaina projekta "Kokmaizītes" vadītāja
Tālr.: 26441801