21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu nolūkā uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu.

Arī Latvijā jau vairākus gadus Starptautiskajai dzimtās valodas dienai tiek veltīti dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi, un šogad pieteikti jau gandrīz 200 notikumi, kas visu šo nedēļu tiks rīkoti gandrīz 80 izglītības un kultūras iestādēs Daugavpilī, Saldū, Limbažos, Liepājā, Krimuldā, Riebiņos, Balvos, Kuldīgā, Vārkavā, Jūrmalā, Jēkabpilī, Skrundā, Bebros, Neretā, Olainē, Priekuļos, Rīgā, Laidos, Jaunlutriņos, Madonā, Jaunpilī, Beverīnā, Rēzeknē u.c.

 

Arī šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru aicināja īstenot pasākumus un aktivitātes Starptautiskajā dzimtās valodas dienā. Lielu atsaucību ir guvusi UNESCO LNK iniciatīva "Trāpīt laikā!". Tajā skolas, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, interešu centri, jauniešu organizācijas u.c. interesenti tika aicināti Dzimtās valodas dienā pievērsties Rūdolfa Blaumaņa daiļradei. Pirmkārt, tāpēc, ka tieši rakstniecībā valoda dzīvo īpaši spilgti un emocionāli. Otrkārt, tāpēc, ka šogad Latvijā plaši atzīmē Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienu, kas iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā. Blaumaņa daiļradi Dzimtās valodas dienā ikviens aicināts iepazīt, novērtējot rakstnieka bagāto literāro mantojumu un "trāpīt laikā", meklējot un atrodot viņa darbos 21. gadsimta cilvēkam un sabiedrībai aktuālo tematiku un problēmjautājumus.

 

Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, notiks izrādes, izstādes, kino, konkursi, radošās darbnīcas, priekšlasījumi, prezentācijas, tematiskas nodarbības u.c. pasākumi. Vairāk par pasākumiem Latvijā - šeit.

 

Jebkurā no šīm izpausmes formām UNESCO LNK īpaši aicina pievērst uzmanību valodai ne tikai kā saziņas līdzeklim, bet arī kā personības pašizpausmei un pilnveidošanās iespējai, piemēram, izkopjot uzstāšanās mākslu vai prasmi argumentēti diskutēt. Īpaši interesanti būtu uzzināt, kādus aicinājumus starpkultūru dialogiem Latvijā un pasaulē mūsdienu jaunieši saskata Rūdolfa Blaumaņa daiļradē.

 

"Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš. Tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu dzimto valodu," stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

 

Papildu informācija:

Ilze Dalbiņa

UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā

Tālr.: 67325109

E-pasts: i.dalbina@unesco.lv

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante

Tagi: Starptautiskā dzimtās valodas diena, Valoda