Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā apskatāma Jolantas Ābeles personālizstāde "Dabas harmonija". Māksliniece akcentē, ka katram cilvēkam ir dota vieta, par ko rūpēties un ko kopt. Viņas vieta ir mākslas dārzs, bet uzdevums — rosināt skatītājus ieraudzīt skaistumu vienkāršās lietās.

Katru gadu februārī tiek pievērsta īpaša uzmanība sabiedrības informēšanai par drošību, cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem interneta vidē. Šā gada tēma — "Cieni sevi un citus internetā!". Jēkabpils Galvenā bibliotēka tās ietvaros piedāvā radošo pasākumu klāstu. Līdz 27. februārim notiek vairāki pasākumi: apskatāma izstāde "Internets draugs vai nedraugs?", norit viktorīna "Ko tu zini par drošību internetā?", kā arī notiek plakātu par uzvedību interneta vidē veidošana. Visas aktivitātes notiek sadarbībā ar Jēkabpils vakara vidusskolu un Jēkabpils pamatskolu.

 

Vēl februārī galvenajā bibliotēkā ir iekārtota otrā izstāde ciklā "Krustpils un krustpilieši Latvijai" — "Krustpils patriots — Roberts Laivinieks". R. Laivinieks — Atmodas notikumu dalībnieks, Latvijas Tautas frontes (LTF) aktīvists. Sākoties Atmodas laikam, nodibināja un reģistrēja LTF atbalsta grupu ar vairāk nekā 160 domubiedriem. Pirmo trīs kongresu delegāts, viens no pirmajiem, kas dibināja Zemnieku savienības atbalsta grupu Jēkabpilī. Atmodas gados R. Laivinieks rajona presē rakstīja par Latvijas un Krustpils atbrīvošanas cīņām 1919. gadā. Roberta Laivinieka sapnis bija atjaunot vēsturiskās vietas — Krustpils pilsētu, kā arī mācītājmuižu (pretī Krustpils ev. lut. baznīcai). Izstāde apskatāma līdz 27. februārim. 21. februārī pulksten 16.00 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā notiks atmiņu pēcpusdiena, veltīta Roberta Laivinieka dzīves gaitai.

 

Februārī notiek ikgadējā karjeras izglītības akcija — Ēnu dienas. Saistībā ar tām bibliotēkā var apskatīt plaukta izstādi ar nosaukumu "Lai veiksmīga karjera!". Arī šī izstāde apskatāma līdz 27. februārim. Jēkabpils Galvenā bibliotēka ir viena no desmit Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sadarbības partneriem Latvijā. Te izvietots VIAA stends, kurā pieejami bukleti par dažādām izglītības programmām.

Ziņu sagatavoja:
I. Bičevska
Jēkabpils novada laikraksts "Brīvā Daugava"

Tagi: Pasākumi, Jēkabpils Galvenā bibliotēka